สวัสดีครับน้องๆ พี่ชื่อเล่น เบ้ง นะครับ จบจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกกล้าธนบุรี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิศวกรรมโยธา เกรดเฉลี่ย 3.10 และทำงานด้านวิศวกรรมโยธากับบริษัทญี่ปุ่นชื่อ Thai takenaka
พี่เคยเป็นครูสอนอยู่ในวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา สอนวิชาคำนวณโดยส่วนใหญ่ ซึ่งพี่ก็จะใช้ความรู้กับประสบการณ์ที่พี่มี ค่อยๆเสริมสร้างให้ความรู้ของน้องๆเด่นชัดมากขึ้น ทั้งในด้านคำนวณและวิธีการเรียนต่ออีกด้วย พี่คิดว่าพี่สามารถแนะนำน้องๆให้ไปทางที่ดีได้ แต่ไม่ได่ชี้ทางให้น้องในแบบที่เครียดจนเกินไป ถ้าหากน้องๆต้องการมีความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์ที่แน่นและนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง พี่คิดว่าพี่ช่วยน้องได้นะครับ พี่ฝากถึงน้องๆที่มุ่งมั่นที่จะเพิ่มคะแนนหรือเปลี่ยนตัวเองให้เรียนดีขึ้น ขอให้น้องนึกถึงภาพอนาคตไว้นะครับ ซึ่งตัวพี่เองเช่นเดียวกัน พี่ก็มีแพลนที่จะไปเรียนต่างประเทศภายในปลายปีนี้เช่นเดียวกันครับ พี่จึงอยากจะนำพาน้องๆ ให้ตั้งใจเรียนไปพร้อมๆกับพี่นะ [อีกอย่างนึง ถ้าหากน้องๆคนไหนสนใจภาษาอังกฤษ พี่สามารถสอนพื้นฐานให้น้องอ่านออก เขียนได้ และพูดสื่อสารในเบื้องต้นได้ดีขึ้นนะครับ แต่พี่ไม่ได้เก่งแอดวานซ์ถึงกับพูดคล่องทั้งหมด พี่ได้คะแนน Ielts ุ6.5 ครับ ]

สอนออนไลน์ ฉะเชิงเทรา

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว