ชื่อ : นางสาวขวัญชนก เหมือนฉิม
ชื่อเล่น : น้ำผึ้ง
การศึกษา :
- จบ ป.ตรี คณะนิติศาสตร์ ธรรมศาสตร์
- กำลังศึกษา ป.โท คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มีประสบการณ์สอน : ประสบการณ์การสอนมากกว่า 3 ปี สอนทั้งระดับ ป.1-6 ม.ต้นและม.ปลาย ภาษาไทยคณิตม.ต้น ติวเข้ากิ้ฟเต็ท สอนภาษาไทย สังคม คณิต ทั้งภาคปกติ อินเตอร์ ห้องกิ๊ฟเต็ท และชาวต่างชาติ
รูปแบบการสอน : เน้นให้น้องทำความเข้าใจผ่านกิจกรรม และแมพปิ้งความรู้ มีแบบทดสอบระหว่างการเรียน ประเมินผลควบคู่ไปพร้อมกัน
เกรดเฉลี่ยตอนจบ ป.ตรี : 3.79
เกรดเฉลี่ยป.โท : 3.92

ทวีวัฒนา บางใหญ่ พุทธมณฑล ศาลายา สามพราน

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว