คุณสอนวิทยาศาสตร์ใช่หรือไม่? กดที่นี่เพื่อสร้างโปรไฟล์ฟรีสำหรับค้นหานักเรียน

ครูสอนวิทยาศาสตร์ที่ชัยนาท

ศศิธร ทองเทพ

ยืนยัน

สอนออนไลน์ ชัยนาท +5 สถานที่เพิ่มเติม

อายุ 26 ปี ผู้หญิง
เป็นวิศวกรเคมีอยู่บริษัทชั้นนำ
จบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
เป็นนักกีฬาเทเบิลเทนนิส ของคณะที่หมาวิทยาลัย และเคยเป็นนักกีฬาเทเบิลเทนนิสของจังหวัด
ลักษณะการสอน เราจะประเมิณความรู้ของนักเรียนก่อน


NextA

ยืนยัน

สอนออนไลน์ ชัยนาท +6 สถานที่เพิ่มเติม

ติวเตอร์ พี่ A สอนวิชา วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ม.ต้น ฟิสิกส์ เคมี ม.ปลาย สอนออนไลน์โดยใช้ Zoom หรือGoogle meet ติวเตอร์จบวิศวะ


จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาฟิสิกส์ประยุกต์ (เกียรตินิยมอันดับ 2) จากมหาวิทยาลัยนเรศวร
ปัจจุบัน กำลังศึกษาระดับปริญญาโท สาขาฟิสิกส์ประยุกต์ ชั้นปีที่ 2 ด้วยทุนจากโครงการทุนสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไทย (TGIST)


KruFang Saowalak

สอนออนไลน์ ชัยนาท +3 สถานที่เพิ่มเติม

สวัสดีค่ะ ครูรับสอนพิเศษวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับประถมและมัฐยมต้นค่ะ ครูใจดีเน้นสอนในเรื่องที่ผู้เรียนสนใจ เคยมีประสบการณ์สอนพิเศษน้องที่มีปัญหาด้านการเรียนรู้ มีสื่ออุปกรณ์การเรียนหลากหลาย ค่าสอนไม่แพงนะค่ะ สอนได้ทั้งที่บ้าน และออนไลน์


Jidapa

สอนออนไลน์ ชัยนาท +1 สถานที่เพิ่มเติม

-มีประสบการณ์สอนวิชาอังกฤษและคณิตศาสตร์
- มีประสบการณ์ทำงาน(Front Desk )ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาช่วงปิดเทอม
-ใจเย็นจะสอนจนกว่าจะเข้า สอนเป็นกันเอง สอนเข้าใจ ไม่เข้าใจตรงไหนสามารถถามได้ค่ะ


ครูนุ่น

สอนออนไลน์ ชัยนาท +2 สถานที่เพิ่มเติม

ระดับชั้นม.ปลาย เป็นนักเรียน สอวน.ชีววิทยา ค่าย 1 และ 2
จบปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ สาขาชีววิทยา เกียรตินิยมอันดับ 1 (เกรดเฉลี่ย 3.54) มหาวิทยาลัยนเรศวร
จบปริญญาโท คณะแพทยศาสตร์ สาขาชีวเคมี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (เกรดเฉลี่ย 3.92)
ระดับปริญญาตรี ได้รับทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ตลอดหลักสูตร


ครูม๊อบรับสอนพิเศษ รายวิชา
***ฟิสิกส์ ม.ปลาย
*** วิทยาศาสตร์ ม.ต้น

ประวัติส่วนตัว - ข้าราชการครูรายวิชาฟิสิกส์โรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ เกียรตินิยมอันดับ 1 จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ครับ ^^


ภัททิรา

ชัยนาท

สวัสดีค่ะ ชื่อเล่นชื่อแนนค่ะ รับสอนวิชาชีววิทยา วิทยาศาสตร์นะค่ะ ภาษาอังกฤษ เรียนสบายๆเป็นกันเองค่ะ


พราว

ชัยนาท

สวัสดีค่ะ จบเภสัชศาสตร์ เกียรตินิยมอันดับ1 ปัจจุบันทำงานแล้ว แต่อยากสอนพิเศษ และให้คำแนะนำให้น้องๆ 💖 ใจดี ขี้เล่น เป็นกันเอง สามารถคุยกันได้ค่ะ อยากให้รู้สึกสบายๆ จะได้เรียนไม่เครียด


มุกดา

1 รีวิว

สอนออนไลน์ อุทัยธานี +2 สถานที่เพิ่มเติม

นิสิตปริญญาเอก สาขาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นักเรียนทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แก่งประเทศไทย ตรี โท เอก สามารถสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และสังคมศึกษา มีประสบการณ์สอนมากมายตั้งแต่ระดับประถมจนถึงมหาวิทยาลัย


พรชัย ไหลเจริญสุข

ยืนยัน 1 รีวิว

สอนออนไลน์ อุทัยธานี

ระดับการศึกษา
มัธยม : โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา พัฒนาการ
ปตรี : มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ คณะ เศรษฐศาสตร์ English Program
ป.โท : NIDA คณะ English MBA


กาญจนา อันชื่น

สอนออนไลน์ อุทัยธานี +47 สถานที่เพิ่มเติม

นางสาวกาญจนา อันชื่น ชื่อเล่นชื่อ เซ้นท์ จบการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาฟิสิกส์ (วท.บ ฟิสิกส์) ปัจจุบันกำลังศึกษาต่อ ระดับปริญญาโท สาขาฟิสิกส์ มีประสบการณ์สอนวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมต้นและปลาย รวมทั้งสอนวิชาฟิสิกส์พื้นฐานในระดับมหาวิทยาลัย สอนสนุก เป็นกันเอง


Kru...k-me

อุทัยธานี

สอนเคมี หรอ วิทยาศาสตร์ รายกลุ่ม รายบุคคล
ประสบการณ์ในการสอน มากกว่า 10 ปี


ใจดี ตลก พยายามเข้าใจน้องๆ พยายามให้เนื้อหาที่สอนตรงกับความต้องการของน้องๆและผู้ปกครองมากที่สุด พร้อมที่จะสอนผ่านทางออนไลน์ หรือ ตัวต่อตัวบริเวณอำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์


พี่อ้อม : )

สอนออนไลน์ อุทัยธานี +2 สถานที่เพิ่มเติม

👩🏻‍🎓ปริญญาตรีสาขาเคมี/ปริญญาโทสาขาคมีอุตสาหกรรม
👩🏻‍🔬กำลังศึกษาปริญญาเอก สาขาเคมี
เป็นคนคุยสนุกนะ มาลองเรียนด้วยกันได้ค่ะ
รับงานสอนพิเศษพาร์ทไทม์ส่วนใหญ่


Light_Sci_Tutor

ยืนยัน

อุทัยธานี

รับสอนพิเศษ
วิทย์ประถม
วิทย์ม.ต้น : เคมี ชีววิทยา
วิทย์ม.ปลาย : เคมี ชีววิยา
ติวส่วนตัวหรือแบบกลุ่มที่บ้านนักเรียน ติดต่อได้เลยค่ะ
จากประสบการณ์ติวเตอร์และมีความชำนาญระดับ ป.ตรี (TU วิทยาศาสตร์ food sci) และ ป.โท (SWU วิทยาศาตร์เภสัชภัณฑ์ ) 🔬📖📚


นางสาวกรรณิกา กิ่งมาลา

ยืนยัน

สิงห์บุรี

สอนพิเศษพาร์ทไทม์ หลังเลิกเรียนและ เสาร์-อาทิตย์ นักเรียนระดับประถม


สถิตย์ เจริญอินทร์

ยืนยัน

สอนออนไลน์ สิงห์บุรี

ผมนาย สถิตย์ เจริญอินทร์ จบการศึกษาปริญญตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คณะพลศึกษา สาขาวิชาสุขศึกษา จบการศึกษาปริญญโท มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตรมหาบัญฑิต เคยสอนปริญญาตรีที่วิทยาลัยเฉลิมกาญจนาระยอง คณะรัฐศาสตร์ วิชา นโยบายสาธารณะ รัฐวิสาหกิจชุมชน การบริหารการท่องเที่ยว


Englis at Home

1 รีวิว

สิงห์บุรี

สอนภาษาอังกฤษ ทุกระดับชั้น


รับสอนวิชาภาษาอังกฤษและวิทยาศาสตร์
ระดับ ประถม-ม.ต้น-ม.ปลาย และผู้เริ่มต้น

ผู้สอนจบป.ตรีจากคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และกำลังศึกษาต่อป.โท ภาคอินเตอร์ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คุณควรใช้ระบบค้นหาคุณครูอัตโนมัติของเรา ใช้ง่าย รวดเร็ว และฟรี
Terms of service · Privacy policy
© 2014-2020 DoneMaster