รับสอนพิเศษ
วิทย์ประถม
วิทย์ม.ต้น : เคมี ชีววิทยา
วิทย์ม.ปลาย : เคมี ชีววิยา
ติวส่วนตัวหรือแบบกลุ่มที่บ้านนักเรียน ติดต่อได้เลยค่ะ
จากประสบการณ์ติวเตอร์และมีความชำนาญระดับ ป.ตรี (TU วิทยาศาสตร์ food sci) และ ป.โท (SWU วิทยาศาตร์เภสัชภัณฑ์ ) 🔬📖📚

อุทัยธานี

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว