ครูภาษาไทย จบการศึกษาจากคณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เกรดนิยม
ประสบการณ์
-สอนพิเศษภาษาไทยตัวต่อตัว ระดับประถม
-สอนพิเศษคอร์สฤดูร้อนโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
-สอนพิเศษสถาบันกวดวิชาระดับประถมศึกษาและมัยมศึกษาตอนต้น 4 ปี
-ฝึกสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 1 ปีการศึกษา โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ

ค่าสอน

วิชาภาษาไทย200 บาท ต่อชั่วโมง

ตามที่ต้องการ

สอนภาษาไทย
สอนออนไลน์ เชียงใหม่

ยังไม่มีรีวิว

นางสาวผ่องพรรณ ดีวงษ์มาศ

สนใจเรียนกับฉันใช่ไหม? ติดต่อฉันที่นี่

Terms of service · Privacy policy
© 2014-2021 BestKru