เรียนภาษาไทย แพร่ ที่ไหนดี

ตอบคำถามเพื่อดูรายการครูสำหรับคุณ

วัยของผู้เรียน

วันที่สะดวก

ช่วงเวลาของวันที่สะดวก

เป้าหมายของการเรียน

ทักษะทางภาษาปัจจุบัน

ผู้เรียนมีสัญชาติไทยใช่หรือไม่?

ผู้เรียนต้องการเริ่มเรียนเมื่อใด?

คุณต้องการเรียนอย่างไร

คุณต้องการเรียนที่ไหนมากกว่ากัน?

เขต/อำเภอของคุณ

คุณชอบเรียนแบบไหนมากกว่ากัน?

Dump

  • แพร่

วิชาภาษาไทย
สอนตั้งแต่ระดับพื้นฐาน
หลักภาษา
ภาษาศาสตร์
ติว ONET, NT ทั้งระดับชั้น ป.6, ม.3, และม.6

ครูณดาสอนภาษาออนไลน์@Google Meet

  • 150 บาท/ชม
  • 55 รีวิว
  • สอนตัวต่อตัว

Eng. For Thai.
Thai &Korean for everyone.
Course 4 parts :
Listening
Speaking

ครูมาย

  • 3 รีวิว
  • สอนตัวต่อตัว

-สอนพิเศษเด็กประถมทุกวิชา โดยเฉพาะสังคม ภาษาไทย และวิทยาศาสตร์
*ราคาสระสาธารณะตัวต่อ 10ชม./3000 บาท สระคอนโด 2,800 บาท
เรียนคู่ 12ชม./5000 บาท
เรียนกลุ่ม 3 คน 12ชม./6000 บาท
ครูมีอุปกรณ์การเรียนเตรียมให้ ยกเว้น แว่นตาและชุดว่ายน้ำของผู้เรียน

แคท

  • 1 รีวิว
  • สอนตัวต่อตัว

เคยฝึกงานภาคพื้นดินร่วมกับสายการบินไทย ที่สนามบินสุวรรณภูมิ
เคยเรียนและอาศัยอยู่ที่ประเทศอเมริกา รัฐนิวยอร์ก
สามารถสอนภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน แบบเข้าใจง่าย เป็นกันเอง
สามารถติดต่อได้ทุกเวลา

Piyapat Saksith

  • แพร่

รับสอนภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษา ติว GAT เชื่อมโยง
รับสอนภาษาฝรั่งเศส ไวยากรณ์ คำศัพท์
ติว PAT 7.1
ชื่อ ปิยาพัชร ศักดิ์สิทธิ์
จบการศึกษาจาก คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ

สถานที่ใกล้เคียง

เรียนวิชาอื่นๆที่แพร่

ภาษาอังกฤษ