เรียนฟิสิกส์ สงขลา ที่ไหนดี

ตอบคำถามเพื่อดูรายการครูสำหรับคุณ

วัยของผู้เรียน

วันที่สะดวก

ช่วงเวลาของวันที่สะดวก

ผู้เรียนต้องการเริ่มเรียนเมื่อใด?

คุณต้องการเรียนอย่างไร

คุณต้องการเรียนที่ไหนมากกว่ากัน?

เขต/อำเภอของคุณ

คุณชอบเรียนแบบไหนมากกว่ากัน?

KruOhm Physics

 • สงขลา

📌​เกียรติ​นิยมอันดับ 1 การศึกษา​บัณฑิต​ สาขาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยทักษิณ​วิทยาเขตสงขลา
📌​มีใบกระกอบวิชาชีพ​ครู
📌​ว่าที่ครู ในโครงการครูคืนถิ่น 2560
😊เน้นความเข้าใจ พื้นฐานแน่น การคำนวณโจทย์ ทั้งรูปแบบการสอบในโรงเรียน, 9 วิชาสามัญ, ​ PAT2 และ O-NET
😊เทคนิคและวิธีการพิชิตข้อสอบฟิสิกส์…

ดร.ธัญสุดา ศุภรานนท์ (s.tunsuda.)

 • 6 รีวิว
 • สงขลา

รับสอนวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา ภาษาอังกฤษค่ะ ระดับประถมถึงระดับมหาวิทยาลัย
มีประสบการณ์สอนนักเรียนโครงการ นักเรียนที่ต้องการจะสอบเข้าโครงการพิเศษโรงเรียนดังในหาดใหญ่ ติวเข้า ม.1 ม.4 มหาวิทยาลัย ติวสอบ GAT, GED สำหรับนักเรียนอินเตอร์ หรือข้อสอบ CU-TEP และ TU-GET…

ครูเผ่า

 • 250 บาท/ชม
 • สงขลา

จบปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์
มีความตั้งใจสอนให้เด็กรุ่นใหม่มีความรู้ความสามารถในวิชาที่สอน
มีประสบการณ์การทำงานวิศวกรรม บริษัทต่างชาติ
ต้องการสอนพิเศษวิชาคณิตศาสตร์ และฟิสิกส์เพิ่มเติมให้นักเรียนระดับมัธยม นักเรียนสามารถบอกหัวข้อที่ต้องการเรียนได้ ยินดีสอนตามเวลาที่ต้องการ สด หรือ ออนไลน์…

โบว์

 • 250 บาท/ชม
 • 6 รีวิว
 • สงขลา

*มีประสบการณ์สอนในมหาวิทยาลัยสาขาฟิสิกส์เป็นเวลานานกว่า 8ปีจนถึงปัจจุบัน
*มีประสบการณ์สอนระดับมัธยมปลาย วิชาฟิสิกส์ และคณิตศาสตร์
*เป็นติวเตอร์ระดับม.ต้น ม.ปลาย อุดมศึกษา.
วิชาคณิตศาสตร์ และฟิสิกส์
*ปัจจุบันกำลังศึกษาต่อระดับ ป.เอก ม.อ.…

นายจิรายุส มุณีพรหม

 • สงขลา

จบการศึกษาปริญญาตรี การศึกษาบัณฑิต วิทยาศาสตร์-ฟิสิกส์ (เกียรตินิยมอันดับ 1)
มัธยมศึกษา (ม.ต้น+ม.ปลาย) จบจากโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช…

Kru C

 • 3 รีวิว
 • สงขลา

-ผู้สอนเป็นนิสิตทุน สควค. ได้รับทุนจากสสวท. เรียนตั้งแต่ปี1 จนจบปริญญาโท คณะวิทยาศาสตร์ สาขาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีประสบการณ์สอน 10 ปี ความถนัดในวิชาที่สอน
-กำลังศึกษา ปริญญาเอก สาขาฟิสิกส์ ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
-รับสอนฟิสิกส์ระดับมหาวิทยาลัย
-รับสอน Material…

บัญญวัต จางอิสระกุล

 • สงขลา

นายบัญญวัต จางอิสระกุล
ชื่อเล่น นิว
อายุ 22 ปี
จบการศึกษาระดับปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สามารถสอนวิชาคณิตศาสตร์ ระดับประถม มัธยม , วิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
สถานที่สอน เขตอำเภอ หาดใหญ่…

พี่เกรซติวเตอร์

 • สงขลา

ฟิสิกส์ม.ต้น : นักเรียนโครงการ SMA รร.หาดใหญ่วิทยาลัย , รร.ธิดานุเคราะห์
คณิตม.ปลาย/Pat/ : รร. หาดใหญ่วิทยาลัย2 , รร.สะเดาขรรค์ชัย , น้องเด็กไทย year12 Adcote School for Girls เมือง Shrewsbury, Shropshire ประเทศอังกฤษ, รร.ธิดานุเคราะห์
ฟิสิกส์ม.ปลาย/Pat2/Pat3/วิชาสามัญ : นักเรียนโครงการ SMA…