เรียนเคมี สงขลา ที่ไหนดี

ตอบคำถามเพื่อดูรายการครูสำหรับคุณ

วัยของผู้เรียน

วันที่สะดวก

ช่วงเวลาของวันที่สะดวก

ผู้เรียนต้องการเริ่มเรียนเมื่อใด?

คุณต้องการเรียนอย่างไร

คุณต้องการเรียนที่ไหนมากกว่ากัน?

เขต/อำเภอของคุณ

คุณชอบเรียนแบบไหนมากกว่ากัน?

⛔️งดสอนชั่วคราว⛔️ 🧪

 • 130 รีวิว
 • สอนตัวต่อตัว

สวัสดีครับ ชื่อ ครูต้อม เคมีเชียงใหม่ นะครับ ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
⛔️งดสอนชั่วคร่าวเนื่องจากเดินทางมาเรียนต่อที่ต่างประเทศ⛔️
🔰การศึกษา :
⭐️ คณะวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
⭐️ กำลังเรียนภาษาเพื่อพัฒนาการสอนที่ประเทศออสเตรเลีย 🇦🇺

โอปอล์

 • 1 รีวิว
 • สงขลา

กำลังศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรเคมี (นานาชาติ)
วทบ.เคมี (เกียรตินิยมอันดับ 1)
นักศึกษาโครงการพสวท.
มีประสบการณ์ทำวิจัยต่างประเทศ (UQAM, Quebec, Canada)
ประธานชุมนุมเคมีสัมพันธ์ ภาควิชาเคมี (2559)

ซัน

 • 150 บาท/ชม
 • สอนตัวต่อตัว

จบปริญญาเอกสาขาเคมีเชิงฟิสิกส์ จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มีประสบการณ์สอนพิเศษ 2 ปีในระหว่างเรียน
ถนัดสอนมัธยมต้น มัธยมปลาย ระดับชั้นปี 1 ของมหาวิทยาลัย
สอนออนไลน์ผ่าน program zoom ตามบ้าน หรือตามที่สะดวก
สะดวกสอนทุกวันตั้งแต่เวลา 8.30 -17.00 น. หากสอนออนไลน์ สะดวกสอนจนถึง 3 ทุ่มครับ…

ซุการี ชายเร๊ะ

 • สงขลา

ชื่อนายซุการี ชายเร๊ะ ชื่อเล่น มัท
ประวัติการศึกษา :-
- ระดับปริญญาตรี จากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
- ระดับปริญญาโท คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
- ทุนนำเสนอผลงานวิจัย ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

ดวงกมล เกลี้ยงแก้ว (ดรีม)

 • 200 บาท/ชม
 • สอนตัวต่อตัว

คุณครูพี่ดรีมนะคะ รับสอนพิเศษ วิชาเคมี ม.4-6 ค่ะ
สอนตัวต่อตัว หรือกลุ่มเล็ก (3-5 คน) ราคาทักมาคุยกันก่อนได้นะคะ ^^ คุณครูใจเย็น สุภาพ เป็นกันเอง และมีเทคนิคการสอน การทำข้อสอบที่หลากหลายค่ะ 😊
#รับสอนออนไลน์ด้วยนะคะ
#พื้นที่ อ.เมือง นครศรีธรรมราช สามารถไปสอนที่บ้านได้ค่ะ
ครูพี่ดรีม

เซฟ ภัทรกิจ

 • สงขลา

ระดับปริญญาตรี : คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี ม.อ.
ปัจจุบัน : นิสิตทุน สควค. ระดับปริญญาโท คณะศึกษาศาสตร์ สาขาการสอนวิทยาศาสตร์เคมี ม.ทักษิณ
เคยเป็นผู้ช่วยสอน TA วิชาปฏิบัติการเคมีทั้ง ม.อ. และ ม.ทักษิณ ประสบการณ์สอนพิเศษวิทยาศาสตร์ ระดับประถม , มัธยมต้น มัธยมปลาย และสอนเคมี ระดับ ม.4-6…

หนุงหนิง

 • สงขลา

-จบการศึกษาภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. หาดใหญ่
-มัธยมศึกษาตอนต้น เคยแข่งขัน ในรายวิชาสังคมศึกษา ระดับประเทศ ได้ที่ 4 ของประเทศ
-แข่งขันโรงเรียนในกรมปกครองท้องถิ่น รายวิชาสังคมศึกษากระบี่วิชาการ เหรียญทองอันดับ1 ระดับภาคใต้

ดร.ธัญสุดา ศุภรานนท์ (s.tunsuda.)

 • 6 รีวิว
 • สงขลา

รับสอนวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา ภาษาอังกฤษค่ะ ระดับประถมถึงระดับมหาวิทยาลัย
มีประสบการณ์สอนนักเรียนโครงการ นักเรียนที่ต้องการจะสอบเข้าโครงการพิเศษโรงเรียนดังในหาดใหญ่ ติวเข้า ม.1 ม.4 มหาวิทยาลัย ติวสอบ GAT, GED สำหรับนักเรียนอินเตอร์ หรือข้อสอบ CU-TEP และ TU-GET…

ปิยมิตร ท้วมศรี

 • 250 บาท/ชม
 • สงขลา

- สำเร็จการศึกษาปริญญาโท สาขา เคมี (นานาชาติ) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (นักศึกษาทุนตรี-โท-เอก)
- กำลังศึกษาปริญญาเอก สาขา เคมี (นานาชาติ) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (นักศึกษาทุนตรี-โท-เอก)
● สอนวิชา ●
~ ติวเนื้อหาเคมี ม.4-ม.6 เน้นสอนตั้งแต่การปูพื้นฐาน…

สถานที่ใกล้เคียง

หาดใหญ่

เรียนวิชาอื่นๆที่สงขลา

คณิตศาสตร์
ชีววิทยา
ฟิสิกส์
วิทยาศาสตร์
แคลคูลัส