ติวเตอร์คือใคร? มีเงินเดือนมากไหม?

ติวเตอร์หรือครูสอนพิเศษคือผู้ให้ความรู้เพิ่มเติมแก่นักเรียนนอกเหนือจากการเรียนในโรงเรียน การเริ่มต้นอาชีพติวเตอร์นั้นทำได้ไม่ยาก และแทบไม่ต้องใช้เงินลงทุน ติวเตอร์หลายคนสามารถสอนพิเศษเป็นรายได้เสริมระหว่างเรียนหรือทำเป็นอาชีพเสริมจากงานประจำได้ รายได้ของติวเตอร์จะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น คุณสมบัติหรือประสบการณ์ของติวเตอร์ วิชาที่สอน จำนวนนักเรียน ความถี่ในการสอน เป็นต้น

ติวเตอร์มีรายได้ดีหรือไม่

มีหลายปัจจัยที่ส่งผลต่อค่าสอนพิเศษ ยกตัวอย่างเช่น หากคุณเป็นติวเตอร์สอนวิชาพื้นฐานทั่วไป ตามปกติค่าสอนต่อชั่วโมงก็จะน้อยกว่าสอนวิชาเฉพาะทาง แต่ถ้าคุณมีผลงานการันตีคุณภาพการสอน ซึ่งส่งผลให้มีนักเรียนอยากมาเรียนเพิ่มมากขึ้น ค่าสอนของติวเตอร์ก็จะสามารถปรับขึ้นหรือลดลงได้ตามความต้องการที่เพิ่มมากขึ้นของผู้เรียน ในปัจจุบันรายได้ขั้นต่ำของติวเตอร์โดยเฉลี่ยจะอยู่ที่ 300-500 บาทต่อชั่วโมง ถ้าติวเตอร์มีนักเรียนหลายคนและสอนหลายชั่วโมงต่อวัน ก็จะสามารถทำรายได้ต่อเดือนได้ค่อนข้างดีทีเดียว

ตัวอย่างการคำนวณรายได้ต่อเดือนของติวเตอร์

ติวเตอร์สอนวิชาคณิตศาสตร์ คิดค่าสอน 300 บาทต่อชั่วโมง
วันจันทร์ถึงวันศุกร์ใช้เวลาสอน 2 ชั่วโมงต่อวัน คิดเป็นรายได้วันละ 600 บาท
วันเสาร์อาทิตย์ใช้เวลาสอน 5 ชั่วโมงต่อวัน คิดเป็นรายได้วันละ 1,500 บาท
ดังนั้นในหนึ่งสัปดาห์จะมีรายได้ (600×5)+(1,500×2) = 8,000 บาท
ในหนึ่งเดือนมีสี่สัปดาห์ ดังนั้นรายได้ของติวเตอร์จะมีประมาณ 8,000×4 = 32,000 บาทต่อเดือน

ติวเตอร์ควรสอนหลายวิชามั้ย

ติวเตอร์สอนพิเศษควรเลือกสอนในวิชาที่คิดว่าตนเองมีความรู้ความชำนาญมากที่สุด ยิ่งเป็นวิชาที่เคยเรียนมาและมีวุฒิการศึกษาหรือประกาศนียบัตรรับรองก็จะยิ่งช่วยเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้เรียน ว่าติวเตอร์คนนั้นมีความเชี่ยวชาญด้านใดเป็นพิเศษ ติวเตอร์ที่ประสบความสำเร็จ มักจะเลือกสอนวิชาที่ถนัดที่สุดเพียงวิชาเดียว การสอนเพียงวิชาเดียวทำให้การวางแผนการสอนและจัดเตรียมสื่อการสอนง่ายขึ้นและรวดเร็ว นอกจากนี้ยังให้เวลากับการทบทวนและอัพเดทความรู้ในวิชานั้นๆได้อย่างเต็มที่ ยิ่งไปกว่านั้น ผู้เรียนส่วนใหญ่มักจะเลือกติวเตอร์ที่มีความสามารถเฉพาะทางที่ตรงกับสิ่งที่อยากเรียน มากกว่าจะเลือกติวเตอร์ที่รู้ทุกด้านแต่ไม่เชี่ยวชาญด้านใดเลย

สอนพิเศษสถาบันหรือสอนพิเศษอิสระแบบไหนดีกว่ากัน

การสอนในสถาบันสอนพิเศษหรือโรงเรียนกวดวิชา ติวเตอร์จะต้องสอนตามหลักสูตรและแนวทางที่สถาบันกำหนด ส่วนใหญ่ผลตอบแทนค่าสอนจะได้ในรูปของเงินเดือนหรือค่าสอนรายวันตามตกลง เพราะฉะนั้นไม่ว่าจะมีนักเรียนมากหรือน้อย รายได้จึงค่อนข้างคงที่ ในทางตรงกันข้าม ติวเตอร์อิสระที่รับงานสอนด้วยตนเองผ่านช่องทางต่างๆ จะมีความยืดหยุ่นในการทำงานมากกว่าการสอนในสถาบัน เพราะติวเตอร์สามารถตัดสินใจทุกเรื่องได้เอง สามารถเลือกเวลาและสถานที่ในการสอนได้อย่างอิสระ รวมไปถึงกำหนดค่าคอร์สเรียนที่ต้องการได้ด้วย

ข้อดีของการเป็นติวเตอร์อิสระ

  • ติวเตอร์สามารถเลือกหลักสูตรและวางแผนการสอนให้เหมาะสมกับผู้เรียนได้อย่างอิสระ
  • กำหนดค่าสอนพิเศษได้เอง โดยค่าสอนมักคิดเป็นรายชั่วโมงและเพิ่มมากขึ้นตามจำนวนนักเรียน ยิ่งสอนมากรายได้ก็จะมากขึ้นเป็นเงาตามตัว
  • สะดวกในจัดตารางเวลาและสถานที่ สามารถปรับให้ยืดหยุ่นได้ตามความต้องการของนักเรียนและติวเตอร์
  • สถาบันสอนพิเศษส่วนใหญ่จะกำหนดคุณสมบัติของติวเตอร์ที่ต้องการ เช่น วุฒิการศึกษา เกรดเฉลี่ย สาขาที่เรียน ฯลฯ แต่หากคุณมีความสามารถ ถึงแม้จะเรียนไม่จบหรือไม่ตรงสาขา ก็สามารถเป็นติวเตอร์อิสระได้
  • ติวเตอร์อิสระไม่มีสัญญาผูกมัดเหมือนการสอนในสถาบัน

หานักเรียนยากหรือไม่

ติวเตอร์อิสระส่วนใหญ่มักมีความกังวลใจในการหานักเรียน ในสมัยก่อนอาจจะเป็นเรื่องยาก แต่ในปัจจุบันคนในสังคมสามารถติดต่อสื่อสารกันได้ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตถึงแม้จะไม่รู้จักหรือไม่เคยเจอกันก็ตาม มีเว็บไซต์และซอฟท์แวร์หลากหลายรูปแบบที่ถูกพัฒนาขึ้นมาเป็นตัวกลางพาติวเตอร์และนักเรียนที่มีความต้องการตรงกันมาพบกัน ไม่ว่าจะเป็นเว็บบอร์ดหาติวเตอร์ เว็บไซต์มาร์เก็ตเพลส เว็บไซต์นายหน้าติวเตอร์หรือแม้กระทั่งโซเชียลมีเดียของตัวเอง ซึ่งไม่มีข้อจำกัดเรื่องสถานที่ ติวเตอร์จึงสามารถหานักเรียนได้ง่ายจากทั่วทุกมุมโลก

ทำอย่างไรถึงจะมีรายได้เพิ่ม

ติวเตอร์เป็นอาชีพอิสระที่ถือว่ามีรายได้ค่อนข้างดี ติวเตอร์ที่ประสบความสำเร็จสามารถสร้างรายได้อย่างมหาศาลนั้นมักมีความรู้ความสามารถโดดเด่น มีการบริหารจัดการที่ดี รู้วิธีนำเสนอตนเองให้เป็นที่รู้จัก มีวิธีการง่ายๆ สำหรับติวเตอร์มือใหม่ที่ต้องการมีรายได้เพิ่มขึ้น เช่น หานักเรียนให้มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเพิ่มจำนวนนักเรียนต่อคาบหรือเพิ่มเวลาในการสอน, พัฒนาความสามารถของตนเอง ติวเตอร์ที่มีประสบการณ์และมีความสามารถเฉพาะทาง ค่าสอนก็จะเพิ่มมากขึ้น, ทำคลิปวิดิโอการสอนในยูทูปเพื่อหารายได้จากยอดวิว, เปิดสอนหลักสูตรใหม่ๆเพิ่มขึ้น เป็นต้น

รายได้ของติวเตอร์สอนพิเศษดึงดูดให้หลายๆคนอยากเข้ามาทำอาชีพนี้ สิ่งสำคัญที่ต้องเตรียมตัวในการเป็นติวเตอร์นอกจากการเตรียมสื่อการสอนให้พร้อม คือ การหานักเรียน คุณสามารถหานักเรียนเรียนพิเศษได้หลายวิธี ไม่ว่าจะเป็นการหาจากเว็บไซต์สอนพิเศษ หรือสร้างโปสเตอร์สอนพิเศษเพื่อหานักเรียนด้วยตัวเอง เป็นต้น