• รับสอนพิเศษ-การบ้านช่วงหลังเลิกเรียน รายวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และภาษาอังกฤษพื้นฐาน ( การแปล,การท่องศัพท์)
• รับตั้งแต่ชั้นอนุบาล3 - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
• ลักษณะการสอน :
1. จะเป็นการสอนแบบออนไลน์โดยใช้โปรแกรมคอลเห็นหน้าตลอดการสอน
2. จะเริ่มทำการสอนตั้งแต่เวลา 16:00น.เป็นต้นไป
3. จะเป็นการสอนในเชิงการเฝ้าน้องๆทำการบ้าน การให้ฝึกทำโจทย์หลังจากการทำการบ้านเสร็จเพื่อเพิ่มทักษะ
4. ใช้เวลาในการสอนไม่เกิน 3 ชั่วโมง/วัน เนื่องจากเราต้องการให้การเรียนอยู่ในระดับที่ไม่ตึงเครียดจนเกินไป
5. เป็นการเรียนแบบกลุ่มหรือเดี่ยวก็ได้ ตามสะดวกของน้องๆผู้เรียน
• ผู้สอนเป็นนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ชั้นปีที่ 3
• เรทราคาการจ้างสอน :
1. ในวันธรรมดา จันทร์-ศุกร์ = 150บาท/ชั่วโมง
2. ในวันหยุด เสาร์-อาทิตย์ = 200บาท/ชั่วโมง
3. ชำระเงินตามรายวันที่น้องเข้าเรียน ชำระก่อนเข้าเรียนทุกครั้งค่ะ จะไม่มีการรับเงินล่วงหน้าทั้งเทอมเนื่องจากป้องกันปัญหาเรื่องการหยุดสอน(*)
(*)เนื่องจากผู้สอนเป็นนักศึกษา ดังนั้นในวันธรรมดาอาจจะมีการหยุดสอนเนื่องด้วยเหตุจำเป็นในเรื่องของการเรียน แต่ทุกอย่างจะมีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้าเสมอ(*)
• ผู้สอนมีประสบการณ์การสอนน้องๆ และสามารถปรับตัวกับน้องๆได้เป็นอย่างดี อีกทั้งผู้สอนนั้นก็ผ่านช่วงเวลาของการเรียนพิเศษมาอย่างยาวนาน จึงมีเหตุผลบางประการที่จะสามารถเข้าใจถึงอารมณ์และความรู้สึกของน้องๆได้เป็นอย่างดี
*****ถ้าสนใจสามารถติดต่อเข้ามาได้ค่ะ*****

ราคาค่าเรียน

คณิตศาสตร์150 บาท ต่อชั่วโมง

ทุกเนื้อหาในรายวิชาที่น้องวัยประถมจำเป็นต้องเรียนรู้ก่อนเข้ามัธยม

วิทยาศาสตร์150 บาท ต่อชั่วโมง

ทุกเนื้อหาในรายวิชาที่น้องวัยประถมจำเป็นต้องเรียนรู้ก่อนเข้ามัธยม (โดยจะเน้นที่สาขาวิชาชีววิทยา,ฟิสิกส์เบื้องต้น,เทคโนโลยีต่างๆ)

ภาษาอังกฤษ150 บาท ต่อชั่วโมง

จะเน้นในการท่องจำคำศัพท์,การเปิดพจนานุกรมภาษาอังกฤษเพื่อการฝึกแปลบทความภาษาอังกฤษ,แกรมม่าพื้นฐานที่จำเป็นต้องรู้

สอนออนไลน์ มหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว