ครูดาวค่ะ จบปริญญาโท เอกการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษานานาชาติ ประสบการณ์เป็นครูสอนภาษาอังกฤษ 10 ปี ทำงานออสเตรเลีย 1 ปี สอนตั้งแต่ระดับพื้นฐานถึงระดับปริญญาตรีและเพื่อการทำงานหรือเพื่อเน้นการเขียนหรืออ่านโดยเฉพาะหรือจุดประสงค์อื่นๆของผู้เรียนเป็นหลักโดยใช้หลักจิตวิทยาในการสอนภาษาที่ได้ผลจริงกับผู้เรียน ผู้สอนสอนสนุกและเป็นกันเอง มีเทคนิคในการถ่ายทอดที่ได้ผล รวมทั้งมีประสบการณ์ในการแนะแนวการศึกษาต่อให้กับนักเรียนชั้น ม.6 โดยเฉพาะ ให้คำปรึกษาในการทำ Portfolio ให้เข้าตากรรมการ ให้น่าสนใจและน่าติดตาม รวมถึงสอนการสัมภาษณ์เพื่อสอบเข้ามหาวิทยาลัยโดยเฉพาะ


Share on Line

ติดต่อฉันเพื่อทราบรายละเอียดเพิ่มเติม

ยังไม่มีรีวิว

DoneMaster © 2014-2017