สอนได้ทั้ง Speaking, Grammar พื้นฐาน, Writing, IELTS, TOEIC
ปกติสอนหลายสถาบันกวดวิชาใน เชียงใหม่
รับสอนเป็นกลุ่ม และ ส่วนตัว
- เคยอยู่ รร.นานาชาติเปรม ติณสูลานนท์ เชียงใหม่
- มีประสบการณ์สอนที่ โรงแรม. Resort & Spa, และโรงงานหลายแห่งที่ภูเก็ต และเชียงใหม่
- สอน TOEIC ให้พนักงาน Nok Air, การบินไทย
- สอน Writing+IELTS ให้กับอาจารย์ หลายมหาวิทาลัย เช่น CMU, Payap, Maejo, ม.พะเยา, ม.นเรศวร. อ.คณะพยาบาล, นศ.คณะแพทย์ศาสตร์, นศ คณะวิศวะมอชอ
- สอนภาษาไทยให้ชาวต่างชาติที่ EFL
- แปลเอกสาร abstract

สอนออนไลน์ เชียงใหม่

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว