ชื่อ ครูโบว์ ค่ะ
- มีประสบการณ์สอนมาหลายปีและเป็นครูอยู่โรงเรียนในจังหวัดเชียงใหม่
- จบปริญญาตรีในสาขาเคมี (เกียรตินิยม) มีความรอบรู้ด้านเนื้อหาคณิตศาสตร์ เคมี และวิทยาศาสตร์ทั่วไป
- สอนด้วยวิธีที่หลากหลาย เนื้อกระชับ สรุปเนื้อหาเข้าใจง่าย ไม่กั๊กความรู้ สามารถนำไปเตรียมสอบได้เลย
- สามารถปรับเนื้อหาตามความต้องการได้ เลือกเรียนเป็นบางเรื่องที่ไม่เข้าใจ หรืออยากจะเรียนล่วงหน้าเป็นเทอม
- สอนเนื้อหาคณิตศาสตร์ ตั้งแต่ ป.1 - ม.3 และคณิตศาสตร์สำหรับเตรียมสอบรับราชการต่างๆ (ครูผู้ช่วย, สอบก.พ., สอบท้องถิ่น,สอบตำรวจ)
- สอนเนื้อหาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ตั้งแต่ ป.1 - ม.6
- สอนเนื้อหาเคมี ม.ปลาย
- รับสอนตอนเย็นทุกวัน (18.00-20.00 น.) วันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัติฤกษ์

เชียงใหม่

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว