สอนคณิตศาสตร์ ตัวต่อตัวค่ะ
ขณะนี้เป็นนักศึกษาที่มหาวิทยาลับบูรพา การสอนคณิคศาสตร์โดยตรง
ฝึกสอนที่โรงเรียนสาธิตพิบูลบำเพ็ญ
นอกจากจะสอนเนื้อหาแล้ว ยังมีการฝึกให้ทำข้อสอบแบบฝึกหัดวิชาคณิตศาสตร์ในระดับชั้นที่น้องๆกำลังเรียนด้วยค่ะ

ติดต่อฉันเพื่อทราบรายละเอียดเพิ่มเติม

ยังไม่มีรีวิว

© 2014-2018 DoneMaster Pte. Ltd.
28C Stanley Street, Singapore 068737