สอนคณิตศาสตร์ ตัวต่อตัวค่ะ
ขณะนี้เป็นนักศึกษาที่มหาวิทยาลับบูรพา การสอนคณิคศาสตร์โดยตรง
ฝึกสอนที่โรงเรียนสาธิตพิบูลบำเพ็ญ
นอกจากจะสอนเนื้อหาแล้ว ยังมีการฝึกให้ทำข้อสอบแบบฝึกหัดวิชาคณิตศาสตร์ในระดับชั้นที่น้องๆกำลังเรียนด้วยค่ะ

ชลบุรี

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว