สอนคณิตศาสตร์ ตัวต่อตัวค่ะ
ขณะนี้เป็นนักศึกษาที่มหาวิทยาลับบูรพา การสอนคณิคศาสตร์โดยตรง
ฝึกสอนที่โรงเรียนสาธิตพิบูลบำเพ็ญ
นอกจากจะสอนเนื้อหาแล้ว ยังมีการฝึกให้ทำข้อสอบแบบฝึกหัดวิชาคณิตศาสตร์ในระดับชั้นที่น้องๆกำลังเรียนด้วยค่ะ

ติดต่อฉันเพื่อทราบรายละเอียดเพิ่มเติม

ยังไม่มีรีวิว

DoneMaster © 2014-2018