รับสอนทุกวิชาในระดับชั้น ประถมศึกษา
รับสอนวิชา วิทย์ คณิต สำหรับชั้น มัธยมศึกษาตอนต้น
รับสอนวิชา GAT ไทย และคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียน ม.ปลาย
มีประสบการณ์สอนจ้า มีเข้าใจถามนอกรอบได้ตลอดจ้า รับปรึกษาเรื่องการเรียน!!!

สอนออนไลน์

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว