รับสอนพิเศษวิชา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น
มีประสบการณ์การสอนมาแล้วหลายปี มีนักเรียนหลายรุ่น เคยสอน นักเรียนจาก โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอนแก่นวิทยายน แก่นนครวิทยาลัย เป็นต้น
เน้นปูพื้นฐานและความเข้าใจ
รับเป็นกลุ่มเล็กๆ หรือจะสอนตัวต่อตัวก็ได้ เน้นคุณภาพไม่เน้นปริมาณ
รับสอนนอกสถานที่ (ตามที่ลูกค้าสะดวก)
ราคาต่อรองกันได้ เริ่มต้นที่ชั่วโมงละ 100 บาท/คน หากเป็นกลุ่มก็จะถูกลง
ช่วงเวลาที่สะดวก จันทร์-ศุกร์ 18:00 น.เป็นต้นไป
เสาร์-อาทิตย์ 09:00น.-20:00น.

ขอนแก่น

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว