😀ภาษาอินโดนีเซียสำหรัยทุกเพศทุกวัย มาเรียนกับครูฟา ง่ายยยยนิดเดียว
😊ทางเรายินดีให้บริการสอนออนไลน์ตัวต่อตัว เรียนระดับต้น จนถึงระดับสูง
😬เราหวังอย่างยิ่งว่าลูกค้าจะต้องสามารถพูดภาษาในประเทศอาเซียนได้
😋คุณสามารถเสนอเวลาเรียนได้ คุณอยากเรียนสไตล์ไหนเราจัดบริการให้คุณ
🔜ราคาทักมาคุยกันได้ค่าา

👉ผู้สอน จบการศึกษาปริญญาโท ด้านการบริหารรัฐกิจประเทศอินโดนีเซีย
🎓จบปริญญาตรี เอกอาเซียนศึกษา (ภาษาอินโดนีเซีย) จากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
📙เข้าร่วมโปรแกรม In-country (Indonesian Langguage ) University Of Malang (Indonesia)

ราคาค่าเรียน

เรียนภาษาอินโดนีเซียเพื่อการสนทนา ตอนต้นจนถึงขั้นสูง150 บาท ต่อชั่วโมง

เริ่มเรียนตั้งแต่ รู้จักพยัญชนะ ไปจนถึงบนงทสนทนา

1. ภาษาอินโดนีเซียในชีวิตประจำวัน 200 บาท ต่อชั่วโมง

ภาษาอินโดนีเซียระดับเริ่มต้น ระดับกลาง และระดับสูง

สอนออนไลน์ ยะลา

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว