ผมชื่อ นายคอยรล สาเหาะ (ครูจู) สำเร็จการศึกษาด้วยเกียรตินิยมอันดับสองในสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะศึกษาศาสตร์บัณฑิต ณ วิทยาลัยนานาชาติดิษยะศริน มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

ผมเคยมีโอกาสสอนภาษาไทยให้กับชาวต่างชาติในโครงการ Coffee Hour (เน้นการสื่อสารสนทนาในชีวิตประจำวัน) ซึ่งในขณะนั้นผมกำลังศึกษาในโปรแกรมแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ ณ ประเทศมาเลเซีย และเคยมีโอกาสสอนภาษาอังกฤษ และภาษาไทยให้นักเรียนชาวอินโดนีเซีย ณ ประเทศอินโดนีเซีย อีกทั้งได้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูที่โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ปีการศึกษา 2561 พร้อมทั้งมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูออกโดยครุสภา

ปัจจุบันเป็นครูสอนภาษาอังกฤษพิเศษนักเรียนโปรแกรมอีพี (English Program) โรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์ และ โรงเรียนเตรียมบัณฑิตพิชชาลัย

มีประสบการณ์สอนภาษาอังกฤษในระดับต่างๆ มากกว่า 3 ปี

หาดใหญ่

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว