รับสอนพิเศษภาษาตุรกี มลายู เเละ อัลกุรอานด้้วยระบบกีรออาตีและกุรอานี
-รับสอนแบบตัวต่อเเละกลุ่ม
-ภาษามลายูุและภาษาตุรกี ทักษะ อ่าน ฟัง เขียน ทุกระดับ
โดยผู้สอนจบเอกการสอนภาษาตุรกี จากประเทศตุรกี
-อัลกุรอานระบบกีรออาตีและกรุอานี

สนใจติดต่อได้ที่ 0821-039-1658
อีเมล์ nafeesah.ky@gmail.com

ปัตตานี

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว