รับสอนพิเศษภาษาตุรกี ภาษามลายู ภาษาไทย(สำหรับต่างชาติ)เเละอัลกุรอานด้วยหลักสูตรกีรออาตีและกุรอานี
-รับสอนแบบตัวต่อตัวเเละกลุ่ม
-ภาษามลายู ทักษะ พูด อ่าน ฟัง เขียน ระดับพื่นฐาน
-ภาษาตุรกี ทักษะ อ่าน ฟัง เขียน ทุกระดับ
โดยผู้สอนจบเอกการสอนภาษาตุรกี จากประเทศตุรกี
-อัลกุรอานด้วยหลักสูตรกีรออาตีและกรุอานี

ปัตตานี

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว