#สอนออนไลน์ ผ่าน Google Meet
-ภาษามลายู (จันทร์-พุธ-ศุกร์ เวลา 19.00น.-20.30น.)
-การอ่านอัลกุรอ่าน (อังคาร-พฤหัส-เสาร์ 19.00น.-20.30น.)
(ไม่จำกัดอายุและระดับของผู้เรียน)
#สอนตัวต่อตัว และไพรเวท (วันอาทิตย์ เวลา 9.00น. - 11.00น.)
#ครูฮันนาน (นักเรียนมักเรียกครูฮันหรือกะฮัน)
-จบจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี มีประสบการณ์สอนวิชาภาษามลายูระดับชั้นมัธยมศึกษา มา 7 ปี
-เป็นครูพี่เลี้ยงนำนักศึกษาจากวิทยาลัยอชีวะศึกษาฮอร์ไรซอลบริหารธุรกิจไปเข้าคอร์สเรียนภาษาที่ USM รัฐปีนัง ประเทศมาเลเซียสองปีซ้อน
และสามรถสอนอ่านคัมภีร์อัลกุรอ่านได้ดีตามหลักตัจวิด
-รับสอนพิเศษภาษามลายู
📚 ระดับการสอน มีทั้งหมด 3 ระดับ
Level 1 : เป็นการปูพื้นฐาน + บทเรียนที่จำเป็นสำหรับใช้ในชีวิตประจำวัน + คำศัพท์พื้นฐานที่สามารถนำไปใช้ได้จริงๆ + ทักษะอ่านได้ พูดเป็น ต่อยอดต่อไปได้
Level 2 : เพิ่มทักษะในการพูดและฟัง + บทสนาในสถานการณ์ต่างๆ (ไฟล์) + สมุดคำศัพท์แบ่งตามหมวดหมู่ (ไฟล์)
Level 3 : ทักษะฟัง พูด อ่าน เขียน + บทสนาในสถานการณ์ต่างๆ (ไฟล์) + ไวยกรณ์แบบละเอียด + สมุดคำศัพท์แบ่งตามหมวดหมู่ (ไฟล์)
#รับสอนภาษามาเลย์
#รับสอนภาษามลายู
#รับสอนภาษามาเลย์ออนไลน์
-สอนการอ่านอัล-กุรอานตั้งแต่เบื้องต้นจนถึงเล่มใหญ่จนอ่านคล่องถูกต้อง 100 %
#สำหรับภาษามลายูผู้เรียนสามารถแจ้งได้ว่าต้องการเรียนระดับใหน จะสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ตั้งแต่ปูพื้นฐานจนสามารถ ฟัง พูด อ่าน เขียนได้ตามลำดับ และสามารถสนทนาโต้ตอบในเหตุการณ์ต่างๆได้

คอร์สเรียน

ต้องการเรียนคอร์สนี้ กดติดต่อครูผู้สอนที่ปุ่มข้อมูลการติดต่อสีเขียวด้านล่าง

ภาษามลายูสำหรับเตรียมสอบ I-net ป.6-ม.6950 บาท

แกรมม่า, คำศัพท์(ที่ใช้ในห้องสอบ),การใช้ภาษาเพื่อสื่อสารได้

เรียนคอร์สละ 10 ชั่วโมง
ราคาค่าเรียนคอร์สละ 950 บาท

ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร3890 บาท

ฟังเชิงลึก ฝึกโต้ตอบ สื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ

เรียนคอร์สละ 20 ชั่วโมง
ราคาค่าเรียนคอร์สละ 3890 บาท

ราคาค่าเรียน

อ่าน ฟัง พูด (ออนไลน์)200 บาท ต่อชั่วโมง

สำเนียงได้ พูดตอบโต้ได้

อ่าน เขียน ฟัง (ตัวต่อตัว)300 บาท ต่อชั่วโมง

พูดตอบโต้ได้

สอนออนไลน์ จะนะ นาทวี

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว