สวัสดีครับ ชื่อนิด จบมัธยมจากมาเลเซียและ เรียนปริญญาตรี ภาษามลายู และภาษาอินโดนีเซีย จากมหาวิทยาลัยฟาฏอนี
มีประสบการณ์ในการแข่งขันทางด้านภาษาทั้งในประเทศ ไทย มาเลเซียและอินโดนีเซีย
มีประสบการณ์การ ปรับพื้นฐานสำหรับผู้ไม่เคยเรียนภาษา
สามารถสอนได้ตั้งแต่ 0 และค่อยเป็นค่อยไป
สอนทั้งการพูดการอ่านการฟังและการเขียน
สอนแบบออนไลน์ และแบบตัวต่อตัว
สอนง่ายเป็นกันเอง
ออนไลน์รับสอนเด็กอายุตั้งแต่ 10 ขวบขึ้นไป
ผู้ใหญ่สามารถเลือกเรียนตามความสนใจ ในด้านต่างๆ สำหรับผู้ที่มีประสบการณ์แล้ว
เวลาเรียน แล้วแต่ตกลง
ราคาเป็นกันเอง

สอนออนไลน์ สุราษฎร์ธานี

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว