อ๋อง จักรภพ พิมสะกะ เป็นนักศึกษาเภสัชศาสตร์ชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เคยสอนวิทยาศาสตร์ ม.ต้น และภาษาอังกฤษ ม.ต้น
วิชาที่สอน วิทยาศาตร์ ประถม-ม.ต้น ชีววิทยา ม.ปลาย
การสอนมีทั้งรูปแบบออนไลน์และรูปแบบสอนตัวต่อตัว
สอนเป็นกลุ่มหรือเดี่ยวก็ได้ครับ
สะดวกสอนทุกวันครับ
สนใจสามารถติดต่อได้ทางโปรไฟล์เลยครับ

ขอนแก่น

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว