ประวัติ
- จบปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์ การระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เกรดเฉลี่ย 3.66
- แลกเปลี่ยน Yunnan Normal University คุนหมิง ประเทศจีน
- Work and Holiday ประเทศออสเตรเลีย 1ปี

รับสอนภาษาจีน ภาษาอังกฤษ
รับสอนการบ้าน วิชาทั่วไป

สอนออนไลน์ ฝาง เชียงใหม่

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว