จบการศึกษาปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ไม่มีประสบการณ์สอน
สนใจสอนวิชาภาษาอังกฤษ ระดับประถม
ระแวก พระสมุทรเจดีย์ พระประแดง
รับสอนทุกวัน ช่วงเวลา 10.00-15.00

ราคาค่าเรียน

เรียนตามบทเรียนของผู้เรียน100 บาท ต่อชั่วโมง

ตามเนื้อหาที่โรงเรียน

พระสมุทรเจดีย์

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว