- มีประสบการณ์ไปเป็น นักเรียนแลกเปลี่ยนประเทศ อเมริกา สามารถชื่อสารภาษาอังกฤษได้คล่อง
- ปัจจุบันเรียนอยู่ คณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ ภาคอินเตอร์
- มีความสามรถ ในการเขียน essay
- สามารถสอนติว IELTS

สอนออนไลน์ คลองหลวง รังสิต ลำลูกกา

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว