จบการศึกษาจากโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ได้เกรด4วิชาภาษาอังกฤษโดยตลอด เคยได้คะแนนสอบtopระดับชั้น ได้คะแนนโอเน็ตภาษาอังกฤษ 97.5 เต็ม 100 คะแนน ผ่านการสอบสัมภาษณ์และมีสิทธิ์เข้าศึกษาในคณะศึกษาศาสตร์ เอกการสอนภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน รับสอนปรับพื้นฐานวิชาภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนตั้งแต่ชั้นป.1-ป.6 ที่มีพื้นฐานวิชาภาษาอังกฤษไม่แน่นและต้องการที่จะปรับปรุงวิชาภาษาอังกฤษ สามารถสอนให้น้องๆชอบและเรียนภาษาอังกฤษให้ดีมากขึ้นได้ สอนได้ตั้งแต่วันจันทร์-ศุกร์ คิดราคาชั่วโมงละ100บาท อาจะมีค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าแบบฝึกหัด ค่าสมุดคำศัพท์ เป็นต้น สถานที่สอนต้องพูดคุยกันอีกทีค่ะเนื่องด้วยสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด19 สุดท้ายนะคะสามารถรับรองได้เลยว่าน้องๆจะมีพื้นฐานวิชมภาษาอังกฤษที่ดีและมีทัศนคติที่ดีต่อวิชาภาษาอังกฤษมากขึ้นค่ะ

สอนออนไลน์ ฉะเชิงเทรา

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว