เพิ่มทักษะพูด อ่าน เขียนตั้งแต่ระดับพื้นฐานจนถึงใช้ในการทำงาน พร้อมเอกสารประกอบการเรียนฟรี!!

✏️ จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (เอแบค) คณะภาษาอังกฤษธุรกิจ
✏️ Ielts 6
✏️TOEIC 860
✏️Grade A& B for English Subjects
✏️ต้องการให้เน้นสอนเรื่องใด สามารถแจ้งได้

ภูเก็ต

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว