👨🏻‍🏫 ประวัติส่วนตัว
ชื่อ: พงษ์สรรค์ ศิริรัตน์
ชื่อเล่น: ไอซ์
การศึกษา: ปริญญาตรี สาขา BBA คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ (เกียรตินิยมอันดับ 1)
ประสบการณ์: มีประสบการณ์ในการสอนพิเศษภาษาอังกฤษมามากกว่า 4 ปี

🏆 ผลงาน:
- เกรด 4 ในวิชาภาษาอังกฤษตลอดทุกเทอม
- คะแนนสอบ TOEIC 895
- ชนะเลิศในการแข่งขัน Spelling Bee ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

📚 วิชาที่สามารถสอนได้:
• ภาษาอังกฤษ
- ตั้งแต่ระดับประถม จนถึงม.ปลาย
- เตรียมตัวสอบ TOEIC การันตีคะแนน 600+
- เตรียมตัวสอบ IELTS การันตีคะแนนรวม 6.0+

💵 ราคานักเรียน เป็นกันเอง แล้วแต่ตกลง

หาดใหญ่

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว