รับสอนพิเศษวิชาภาษาอังกฤษ ในเขตเมืองสุราษฎร์ - ขตท่าทองใหม่ สอนการบ้าน ติวสอบแข่งขัน ระดับประถม ป1-6 มีประสบการณ์การสอนไม่น้อยกว่า 6 ปี สอนเข้าใจง่าย เน้นทีกษะฟัง พูด อ่าน เขียน (รับสอนวันเสาร์-อาทิตย์) เวลาตั้งแต่ 10:00 น. - 16:00 น. รอบละ 2 ชั่วโมง คนละ 300 บาท (เป็นกลุ่ม)

สุราษฎร์ธานี

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว