พี่มิว ติวเตอร์ภาษาอังกฤษ
ปัจจุบัน: ศึกษาอยู่ชั้นปี 4 คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และเป็นติวเตอร์ภาษาอังกฤษ
ประสบการณ์สอน: มีประสบการณ์การสอบกว่า 4 ปี ทั้งแบบเดี่ยว กลุ่ม และเป็นวิทยากรรับเชิญในหลายโรงเรียนทั่วประเทศ
ติวได้ทั้ง GAT ONET CU-TEP TU-GET TOEIC
ผลงานลูกศิษย์ที่เอนท์ติด: คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมสาสตร์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวทิยาลัยเชียงใหม่ เป็นต้น
เทคนิคการสอน: รูปแบบและเนื้อหาการสอนจะปรับให้เหมาะสมกับนักเรียนแต่ละบุคคล หรือแต่ละกลุ่ม โดยดูตามวัตถุประสงค์ของข้อสอบที่นักเรียนจะนำไปใช้สอบเป็นหลัก เริ่มสอนตั้งแต่พื้นฐาน grammar ทุกเรื่องเพื่อต่อยอดการทำข้อสอบ error detection คำศัพท์และวิธีการเดาศัพท์ เทคนิคในการทำข้อสอบ reading ให้ได้คะแนนดี และเคล็ดลับในการเรียนภาษาอังกฤษให้เก่งได้ในเวลาที่รวดเร็ว
ข้อมูลส่วนตัว:
สถานศึกษา: อักษรศาสตร์
ศึกษาอยู่ชั้น: ปี4

ติดต่อฉันเพื่อทราบรายละเอียดเพิ่มเติม

ยังไม่มีรีวิว

Terms of service · Privacy policy
© 2014-2018 DoneMaster Pte. Ltd.
28C Stanley Street, Singapore 068737