ครูพี่เอ็ม
-สอนวิชาภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และสังคมศึกษา
-เป็นวิทยากรติวสอบโรงเรียนทั่วประเทศมากกว่า 20 แห่ง
--เป็นอาจารย์พิเศษให้กับโรงเรียนในกรุงเทพมหาครหลายแห่ง
-รับงานเฉพาะวันจันทร์-ศุกร์

ดอนเมือง บางเขน พหลโยธิน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รัชโยธิน หลักสี่ เซ็นทรัล ลาดพร้าว แจ้งวัฒนะ

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว