จบ ม.6 จากโรงเรียนบุญวัฒนา แผนการเรียนห้องพิเศษ ISMEP ( Intensive Science Mathematics English Program ) จบการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะสถาปัตยกรรมและผังเมือง สาขาสถาปัตย์บัณฑิต ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และระดับปริญญาโท คณะสถาปัตยกรรมและผังเมือง สาขาสถาปัตย์บัณฑิต ด้านการบริหารจัดการงานสถาปัตยกรรม ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

นครราชสีมา

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว