รับสอนพิเศษภาษาอังกฤษ
-ประถม-มัธยม สอนการบ้าน ติวเพิ่มเกรดในโรงเรียน
-ติวสอบเข้าเตรียม
-ติว gat อังกฤษ
-สอน conversation เบื้องต้น
เอาใจใส่ ไม่เข้าใจสามารถสอบถามได้ตลอดเวลา จัดการเรียนการสอนตามผู้เรียน
ผู้สอนมีประสบการณ์ในการใช้ภาษาอังกฤษ
- GIFTED ENGLISH PROGRAM เตรียมอุดม
- นักเรียนแลกเปลี่ยนที่ประเทศอเมริกา
- อักษรศาสตร์เอกภาษาสเปน จุฬาฯ
- เกรดภาษาอังกฤษ 4.00 ทุกเทอม
- คะแนน GAT 1/59 130/150
- คะแนนอังกฤษ 9 วิชาสามัญ 88.75/100

บางขุนเทียน บางบอน

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว