เรียนปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาจุลชีววิทยา เกียรตินิยมอันดับสอง
ปริญญาโท คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี สาขาชีวสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มีประสบการณ์การสอนมากกว่า 1 ปี การสอบแข่งขันหลายสนามเพื่อเป็นแนวทางแก่น้องๆ มีชีทสรุปให้ทุกคาบ เก็บไว้อ่านได้ สรุปสวยงาม ทั้งไฟล์และกระดาษเพื่อการนำไปใช้อ่านให้น้องๆทบทวนมากขึ้น

ราคาค่าเรียน

ชีววิทยา ม.ปลาย250 บาท ต่อชั่วโมง

สรุปเนื้อหาคร่าว ๆ ของบทเรียนและลองตะลุยโจทย์ 9 วิชาสามัญเพื่อทำความเข้าใจกับโจทย์และคำถามให้ถูกต้อง

สอนออนไลน์ ทุ่งครู บางขุนเทียน บางมด พระราม 2

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว