ประสบการณ์สอน
- โปรแกรม Intensive English Program ระดับอนุบาล-ประถม
- ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สำหรับนักศึกษาระดับป.ตรี
- ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาครู
- อบรมภาษาอังกฤษเพื่อสนทนา
- อบรมภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนองาน English for Presentation
- ติวข้อสอบ TOEIC

จบป.โทประเทศอังกฤษ สาขาการสอนภาษาอังกฤษ (Teaching English to Speakers of Other Languages-TESOL), Teesside University

คอร์สที่เปิดสอน

1) คอร์สปรับพื้นฐาน ฟัง พูด อ่าน เขียน รายเดือน
- เหมาะกับนักเรียนหรือนักศึกษาอยู่ระดับต้น-กลาง (beginner-intermediate)
- ต้องการจะเพิ่มคำศัพท์
- ปูพื้นฐานความเข้าใจแกรมม่า
- ฝึกพูดเพื่อสนทนาในชีวิตประจำวัน
- เนื้อหาสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการของผู้เรียน เช่น เพิ่มการเตรียมตัวสอบ หรือ ให้สอนทำใบงาน

รูปแบบการเรียน
- เป็นคอร์สออนไลน์ แบบตัวต่อตัว ครั้งละ 1 ชม. สัปดาห์ละ 2 ครั้ง (เลือกเวลาได้ตามความสะดวกของผู้เรียน)
- มีการบ้านให้ฝึกทุกวัน โดยจะให้ feedback ในคลาสถัดไปทุกครั้ง
- ได้รับไฟล์ pdf บทเรียนภาษาอังกฤษ ระดับ Beginner ฟรี
- สอบถามปัญหาภาษาอังกฤษผ่านไลน์ผู้สอน ฟรี

2) คอร์สปูพื้นฐานภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียน พร้อมหนังสือเรียน English file : beginner (Beginner A 1)

- เหมาะกับผู้เรียนที่มีพื้นฐานน้อย เช่น ยังอ่านคำศัพท์ได้ไม่ถูกต้อง หรือรู้คำศัพท์จำนวนน้อย
- คอร์สนี้ครูจะเพิ่ม Input คลังคำศัพท์ รูปแบบประโยค การออกเสียง ให้นักเรียนมีคลังข้อมูลด้านภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้น รวมทั้งฝึกพูดเขียนไปพร้อม ๆ กัน
- หัวข้อที่จะเรียน จะเน้นที่การสนทนาในชีวิตประจำวันเป็นหลัก ทั้งนี้ครูจะปรับกิจกรรมและการบ้านให้เหมาะกับผู้เรียนแต่ละคน ว่าควรพัฒนาจุดไหนดีแล้ว จุดไหนควรฝึกเพิ่มเติม
- หัวข้อของคอร์สนี้ สามารถดูได้ในรูปภาพ "คอร์สปูพื้นฐานภาษาอังกฤษ"

รูปแบบการเรียน
- เป็นคอร์สออนไลน์ แบบตัวต่อตัว จำนวน 24 ชั่วโมง (เลือกเวลาได้ตามความสะดวกของผู้เรียน - ครั้งละ 1-2 ชม. สามารถเรียนได้ 3 วันต่อสัปดาห์)
- มีการบ้านให้ฝึกทุกวัน โดยจะให้ feedback ในคลาสถัดไปทุกครั้ง
- ได้รับหนังสือเรียนภาษาอังกฤษ ระดับ Beginner จัดส่งไปบ้านของผู้เรียน
ราคาคอร์สอยู่ที่ 8,400 บาท สามารถรับนักเรียนได้จำนวนจำกัด เนื่องจาก มีกิจกรรมตรวจการออกเสียงของผู้เรียนทุกคนอย่างละเอียด

3) คอร์ส Pronunciation ฝึกออกเสียงให้ชัดและถูกต้อง 7,000 บาท 20 ชั่วโมง ( 2-3 เดือน)
- มีความกังวลเมื่อต้องพูดภาษาอังกฤษ
- คู่สนทนาไม่เข้าใจว่าเราพูดอะไร
- รู้สึกว่าตัวเองออกเสียงคำได้ไม่ถูกต้อง ไม่มั่นใจ
- นักเรียนจะได้เรียนรู้วิธีฝึกออกเสียงคำ โดยเฉพาะการอ่าน phonetics เพื่อช่วยให้เราออกเสียงได้ชัดและถูกต้องเหมือนเจ้าของภาษา
- เน้นฝึกออกเสียงแล้วฝึกพูด ตอบคำถาม หรือพูดบรรยายหัวข้อในชีวิตประจำวัน

1. ฝึกพูดยังไงให้ตรงจุด (Case by case) วิเคราะห์ทักษะการพูดให้นักเรียนทุกคนตั้งแต่เริ่มต้น วิเคราะห์ปัญหา แนะนำเทคนิคเพิ่มความมั่นใจในการพูดภาษาอังกฤษ
2 การออกเสียง pronunciation ที่ชัดเจน ถูกต้องตามมาตรฐานสากล (IPA) จังหวะของการออกเสียงที่สมูธและคล่อง (smooth & fluent)
3. คำศัพท์และวลีที่จำเป็นต่อการสนทนาในชีวิตประจำวัน Daily life conversations

รูปแบบการเรียน
- เป็นคอร์สออนไลน์ แบบตัวต่อตัว 20 ชั่วโมง (อาทิตย์ละ 2 ชม. ตามความสะดวกของผู้เรียน - ครั้งละ 2 ชม.)

สำหรับผู้ที่สนใจเรียนตัวต่อตัว ในอำเภอเมือง โคราช สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ค่ะ

คอร์สเรียน

ต้องการเรียนคอร์สนี้ กดติดต่อครูผู้สอนที่ปุ่มข้อมูลการติดต่อสีเขียวด้านล่าง

Jolly Phonics: Songs and Vocabulary4000 บาท

เรียนเดี่ยวครั้งละ 30 นาที (เรียน 20 บทเรียนหรือ 20 ครั้ง/เรียนสัปดาห์ละ 3 ครั้ง) ร้องเพลง Jolly phonics ฝึกออกเสียงคำศัพท์ตามเสียงตัวอักษร และประโยคสนทนาพื้นฐาน เหมาะกับน้องวัยเตรียมอนุบาล เน้นการออกเสียง ไม่มีการเขียน

เรียนคอร์สละ 10 ชั่วโมง
ราคาค่าเรียนคอร์สละ 4000 บาท

Jolly Phonics: Songs and Vocabulary + Reading and Writing 5000 บาท

เรียนเดี่ยวครั้งละ 1 ชั่วโมง (เรียน 12 บทเรียนหรือ 12 ครั้ง/เรียนสัปดาห์ละ 1-2 ครั้ง) ร้องเพลง ออกเสียง ฝึกเขียน ฝึกอ่านผสมคำภาษาอังกฤษพื้นฐาน น้องๆจะได้หนังสือ Jolly phonics ส่งไปที่บ้านค่ะ

เรียนคอร์สละ 12 ชั่วโมง
ราคาค่าเรียนคอร์สละ 5000 บาท

ปูพื้นฐาน ฟังพูดอ่านเขียนภาษาอังกฤษ คอร์ส 10 ชั่วโมง4500 บาท

เรียนเดี่ยวครั้งละ 1 ชั่วโมง (เรียน 10 บทเรียนหรือ 10 ครั้ง/เรียนสัปดาห์ละ 1-2 ครั้ง) ฝึกสะกดคำพื้นฐาน เรียนแกรมม่าที่จำเป็นต่อการฟังการพูด การถามตอบในชีวิตประจำวัน ผู้เรียนสามารถกำหนดหัวข้อที่อยากเรียนได้

เรียนคอร์สละ 10 ชั่วโมง
ราคาค่าเรียนคอร์สละ 4500 บาท

Intensive Grammar 12 Tenses6000 บาท

เข้าใจว่าแต่ละ tense ในภาษาอังกฤษใช้งานเพื่ออะไร แยกความแตกต่างได้ ทำแบบฝึกหัดเพื่อทดสอบความเข้าใจ ประยุกต์ใช้ได้ทั้งการเขียนและพูด
คอร์ส 15 ชม. เรียน 3 ชม./สัปดาห์

เรียนคอร์สละ 15 ชั่วโมง
ราคาค่าเรียนคอร์สละ 6000 บาท

Daily life conversation ฝึกพูดถาม-ตอบคำถามในชีวิตประจำวัน4500 บาท

ทำความเข้าใจคำถาม สร้างคำตอบของตัวเองเอาไว้พูดในทุกโอกาส ครูเช็คการออกเสียง และความถูกต้องใหั
เหมาะกับผู้เรียนที่พอมีคำศัพท์แต่ไม่สามารถพูดตอบเป็นประโยคได้ หรืองงว่าต้องใช้ แกรมมาอะไรเพื่อให้ความหมายถูกต้อง
10 หัวข้อ 10 ชั่วโมง

เรียนคอร์สละ 10 ชั่วโมง
ราคาค่าเรียนคอร์สละ 4500 บาท

สอนออนไลน์ นครราชสีมา

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

สอนดีมากเลยค่ะ สามารถออกแบบการเรียนเองได้ว่าอยากเน้นเรื่องอะไร พี่เจสซี่ใจดี สอนเข้าใจ มีเทคนิคการสอนที่ดีเยอะมาก มีฟีดแบคให้ผู้เรียนเสมอ เพิ่มความมั่นใจในการพูดภาษาอังกฤษมากขึ้นด้วยค่ะ

เบญญาดา ศรีดี · 23 ส.ค. 2022