สวัสดีค่ะ Teacher Jessie นะคะ ครูเคยสอน โปรแกรม Intensive English Program, สอนออนไลน์, อบรมภาษาอังกฤษให้นักศึกษาระดับป.ตรี รวมทั้งประสบการณ์การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อเรียนปริญญาโทที่ประเทศอังกฤษ Teaching English to Speakers of Other Languages (TESOL), Teesside University จากประสบการณ์สอนทำให้ครูรู้ว่าการเรียนภาษาอังกฤษในสภาพแวดล้อมที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันเลยนั้นเป็นหนึ่งในข้อจำกัดในการพัฒนาทักษะการสนทนาภาษาอังกฤษของนักเรียนไทย ครูจึงจัดโปรแกรมภาษาอังกฤษเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว

ขณะนี้มี 2 คอร์สหลักที่ครูขอแนะนำ

1) คอร์สปูพื้นฐานภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียน
เหมาะกับคนที่มีพื้นฐานน้อย เช่น นึกคำศัพท์ไม่ออกเวลาที่ต้องพูดภาษาอังกฤษ ยังไม่เข้าใจแกรมมาเพื่อการพูด การเขียน หรือไม่เคยเรียนการออกเสียงตามหลัก Pronunciation เช่น IPA มาก่อน ดังนั้น คอร์สนี้ครูจะเพิ่ม Input คลังคำศัพท์ รูปแบบประโยค การออกเสียง ให้นักเรียนมีคลังข้อมูลด้านภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้น รวมทั้งฝึกพูดเขียนไปพร้อม ๆ กัน
โดยหัวข้อที่จะเรียน จะเน้นที่การสนทนาในชีวิตประจำวันเป็นหลัก ทั้งนี้ครูจะปรับกิจกรรมและการบ้านให้เหมาะกับผู้เรียนแต่ละคน ว่าควรพัฒนาจุดไหนดีแล้ว จุดไหนควรฝึกเพิ่มเติม
หัวข้อของคอร์สนี้ สามารถดูได้ในรูปภาพ "คอร์สปูพื้นฐานภาษาอังกฤษ"

รูปแบบการเรียน
- เป็นคอร์สออนไลน์ แบบตัวต่อตัว 24 ชั่วโมง (เลือกเวลาได้ตามความสะดวกของผู้เรียน - ครั้งละ 1 ชม.)
- มีการบ้านให้ฝึกทุกวัน โดยจะให้ feedback ในคลาสถัดไปทุกครั้ง
- ได้รับหนังสือเรียนภาษาอังกฤษ ระดับ Beginner จัดส่งไปบ้านของผู้เรียน
ราคาคอร์สอยู่ที่ 7,500 บาท สามารถรับนักเรียนได้จำนวนจำกัด เนื่องจาก มีกิจกรรมตรวจการออกเสียงของผู้เรียนทุกคนอย่างละเอียด

Bonus พิเศษ
- E-book การพัฒนาทักษะการพูดให้คล่องและมั่นใจ
- Speaking Training Calendar ปฎิทินการฝึกออกเสียง
- Line Learning Consultant ปรึกษาสอบถามปัญหาเกี่ยวกับภาษาอังกฤษฟรี 3 เดือน

สำหรับผู้ที่สนใจเรียนตัวต่อตัว ในอำเภอเมือง โคราช สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ค่ะ

2) คอร์ส "Speak English Confidently" ฝึกพูดอังกฤษอย่างมั่นใจ"
เหมาะกับคนที่เรียนภาษาอังกฤษมาหลายปีแต่ยังไม่สามารถสื่อสารได้
มีความกังวลเมื่อต้องพูดภาษาอังกฤษ หรือคุณอาจจะฟังคู่สนทนาเข้าใจ แต่ไม่สามารถจะโต้ตอบกลับเป็นภาษาอังกฤษได้

ในคอร์สนี้นักเรียนจะได้เรียนรู้วิธีฝึกออกเสียงบทสนทนาในชีวิตประจำวัน การตอบคำถาม การพูดคุย แสดงความเห็นในหัวข้อต่าง ๆ คอร์สนี้ไม่ได้สอนแค่เนื้อหาความรู้ด้านภาษาอังกฤษ แต่ยังเสนอแนวทางฝึกฝนด้านการสร้างความมั่นใจในการพูดการออกเสียง ซึ่งจะนำไปสู่การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ประกอบด้วยเนื้อหาเน้นพัฒนาทักษะการพูดโดยเฉพาะ

1. ฝึกพูดยังไงให้ตรงจุด (Case by case) วิเคราะห์ทักษะการพูดให้นักเรียนทุกคนตั้งแต่เริ่มต้น และตอนจบคอร์ส
2. เพิ่มความมั่นใจในการพูดภาษาอังกฤษยังไง ?
3. การออกเสียง pronunciation ที่ชัดเจน ถูกต้องตามมาตรฐานสากล (IPA)
4. คำศัพท์และวลีที่จำเป็นต่อการสนทนาในชีวิตประจำวัน Daily life conversations
5. จังหวะของการออกเสียงที่สมูธและคล่อง (smooth & fluent)

รูปแบบการเรียน
- เป็นคอร์สออนไลน์ แบบตัวต่อตัว 10 ชั่วโมง (อาทิตย์ละ 1 ชม. ตามความสะดวกของผู้เรียน - ครั้งละ 1 ชม.)
- เนื้อหาบทเรียนแบ่ง 3 ส่วนหลัก
1) ก่อนเรียน 1 ชั่วโมงเพื่อวิเคราะห์ทักษะ + วางแผนการเรียนรู้รายบุคคล + Introduction
2) เนื้อหาบทเรียน 8 ชั่วโมง
3) หลังเรียน 1 ชั่วโมง สรุปผลการเรียนและวางแผนเพื่อต่อยอดฝึกฝนด้วยตนเอง

ทั้งหมดนี้ในราคา 3,900 บาทเท่านั้น สามารถรับนักเรียนได้จำนวนจำกัด เนื่องจาก มีกิจกรรมตรวจการออกเสียงของผู้เรียนทุกคนอย่างละเอียด

Bonus พิเศษ
- E-book การพัฒนาทักษะการพูดให้คล่องและมั่นใจ
- Speaking Training Calendar ปฎิทินการฝึกออกเสียง
- Line Learning Consultant ปรึกษาสอบถามปัญหาเกี่ยวกับภาษาอังกฤษฟรี 3 เดือน

สำหรับผู้ที่สนใจเรียนตัวต่อตัว ในอำเภอเมือง โคราช สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ค่ะ

ค่าสอน

ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน, โฟนิคส์สำหรับเด็ก, เตรียมสอบ TOEIC 300 บาท ต่อชั่วโมง

เนื้อหาสามารถปรับให้ตรงกับความต้องการของผู้เรียนแต่ละคนค่ะ สอบถามเข้ามาได้นะคะ

คอร์สปูพื้นฐานภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียน สำหรับผู้เริ่มต้น7500 บาท ต่อคอร์ส

ฝึกทุกทักษะตั้งแต่เริ่มต้น เพื่อให้สามารถ อ่านเข้าใจ ฟังรู้เรื่อง เขียนและพูดตอบคำถามได้ ในชีวิตประจำวัน

1 month Challenge ฝึกพูดอังกฤษให้คล่องและมั่นใจ [10 hours]3990 บาท ต่อคอร์ส

1. ฝึกพูดยังไงให้ตรงจุด (Case by case) 2. เพิ่มความมั่นใจในการพูดภาษาอังกฤษ 3. การออกเสียง pronunciation ที่ชัดเจน ถูกต้อง 4. Daily life conversations 5. จังหวะของการออกเสียงที่สมูธและคล่อง

สอนภาษาอังกฤษ
สอนออนไลน์ นครราชสีมา

ยังไม่มีรีวิว

Terms of service · Privacy policy
© 2014-2021 BestKru