สวัสดีค่ะ PNattie นะคะ
สอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโดยเฉพาะ communication skills (ฟัง พูด อ่าน เขียน โดยเฉพาะ การสนทนา แล้วแต่ผู้เรียน) เหมาะสำหรับน้องๆ ประถม มัธยม ที่จะใช้ฝึกทักษะด้านภาษา หรือใช้ในการสอบ และเหมาะสำหรับบุคคลทั่วไปที่จะใช้ในชีวิตประจำวันหรือใช้ในที่ทำงาน จะนัดสอนตามสถานที่ หรือออนไลน์ก็ได้
การสอนแล้วแต่โฟกัสของผู้เรียนที่ต้องการ เช่น conversation, reading, writing, vacabulary เรียนเดี่ยว หรือเป็นกลุ่มก็ได้ค่ะ
PNattie จบปริญญาโท Msc. International Management จาก Oxford Brookes University ประเทศอังกฤษ มีประสบการณ์ในการเขียน Dissertation 3,000 words
ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ ภาคบัญชี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ราคาสอบถามต่อรองได้นะคะ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ค่ะ

สอนออนไลน์ พระนครศรีอยุธยา

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว