เกียรตินิยมอันดับ 1 3.93 ศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากร สาขาภาษาอังกฤษ

จบหลักสูตร TESOL การสอนภาษาอังกฤษให้กับผู้เรียนที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแรก
มหาวิทยาลัยแอริโซนาสเตต สหรัฐอเมริกา

จบหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร คณะศิลปศาสตร์ และ ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยซายน์ มาเลเซีย

ผ่านการอบรมคอร์สภาษาอังกฤษออนไลน์ มหาวิทยาลัยมหิดลและจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์สอนมากกว่า 6 ปี
เน้นสอนเพื่อใช้ภาษาสื่อสารได้จริงในชีวิตและการทำงาน

สอนออนไลน์ นครศรีธรรมราช พัทลุง

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว