ครูอู๋ เป็นนักศึกษาที่จบการศึกษาจากวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ในสาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ เป็นปริญญาตรีใบแรก และจบจากคณะบัญชี จากมหาวิทยาลัยตาปี เป็นปริญญาใบที่สอง

เปิดให้บริการรับสอนภาษาอังกฤษ ระดับประถมจนไปถึงระดับทำงาน (ไม่ว่าจะเป็น Grammar, Reading, Writing, หรือ Listening) โดยได้ผ่านการสอบวัดระดับ TOEIC มาแล้ว ซึ่งได้คะแนนจำนวน 905 คะแนน (Listening 460 & Reading 445)

รับสอนวิชาเศรษฐศาสตร์ขั้นต้นไป (ได้แก่ พวกอุปสงค์ อุปทาน กราฟ ตลาดประเภทต่าง ๆ) ไปจนถึงขั้นการวิเคราะห์กราฟ (นโยบายการเงิน นโยบายการคลัง การค้าระหว่างประเทศ) เพื่อให้สามารถเข้าใจในเนื้อหาหรือมุมมองของนักเศรษฐศาสตร์ให้ดีขึ้นได้

รับสอนวิชาบัญชี ไม่ว่าจะขั้นต้น เพื่อให้เข้าใจถึงเนื้อหาในหลักสูตรของทางมหาวิทยาลัย หรือการบัญชีขั้นสูง เพื่อให้สามารถนำไปประกอบการใช้งานจริง ๆ ในระดับองค์กรได้

และรับสอนกีฬาว่ายน้ำระดับเอาตัวรอด (เช่น ท่าลูกหมาสำหรับเด็กเล็ก เพื่อให้สามารถพยุงตัวจนมีคนช่วยเหลือได้ หรือว่ายเข้าฝั่งได้) จนไปถึงสำหรับการว่ายน้ำระยะยาวเพื่อเข้าสอบระดับโรงเรียนนายร้อยตำรวจ (เช่น การสร้างจังหวะการว่าย การเสริมสร้างกล้ามเนื้อ และการว่ายท่าฟรีสไตล์เพื่อทำเวลาตามเป้าหมายของเกณฑ์การสอบผ่านระดับนายร้อยตำรวจ)

สามารถสอนในช่วงวันเสาร์ หรือช่วงเย็นของวันธรรมดา โดยจะติดต่อเข้ามาในนี้ เพื่อพูดคุยรายละเอียดเกี่ยวกับค่าบริการ และเนื้อหาที่ต้องการให้สอนได้เลย ราคาจะขึ้นอยู่กับตามที่ตกลงคุยกันครับ โดยคิดเป็นเรตชั่วโมง

ราคาค่าเรียน

ภาษาอังกฤษสำหรับสอบ TOEIC350 บาท ต่อชั่วโมง

ลูกค้าจะได้เรียนพื้นฐานของ Grammar, Vocabulary, และการทดสอบโจทย์การฟัง, และการทดสอบการอ่านโจทย์

ว่ายน้ำสำหรับพื้นฐาน400 บาท ต่อชั่วโมง

เรียนรู้การหายใจในน้ำ การว่ายน้ำท่าต่าง ๆ พื้นฐาน

เศรษฐศาสตร์ขั้นพื้นฐาน400 บาท ต่อชั่วโมง

หลักการขั้นพื้นฐานของเศรษฐศาสตร์ตั้งแต่อุปสงค์อุปทาน กลไกอัตโนมัติของเศรษฐกิจ และผลจากนโยบายต่าง ๆ ในโลก

ว่ายน้ำระดับเตรียมสอบนายร้อย500 บาท ต่อชั่วโมง

ฝึกฝนพละกำลังกล้ามเนื้อ คลาสว่ายน้ำแบบเน้นเพิ่มพละกำลังและความเร็วเพื่อเอาชนะการสอบว่ายน้ำของนายร้อย

บางนา อุดมสุข

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว