สวัสดีครับ ผมพี พีรดนย์ เอื้อนศิริกุล อายุ 24 ปี

รับสอนออนไลน์ ตามบ้าน หรือห้างครับ
📚วิชาที่สอนได้
🔺ภาษาอังกฤษ ระดับชั้น ประถม-มัธยม ต้น
🔺วิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ประถม-มัธยม ต้น
🔺ชีววิทยา
🔺คณิตศาสตร์ ระดับชั้น ประถม-มัธยม ต้น
👍🏻ประสบการณ์การสอนและติวสอบมากกว่า 5 ปีทั้งเด็กภาคภาษาไทยและภาคอินเตอร์

🎓การศึกษา
- มัธยม: โรงเรียนอัสสัมชัญ บางรัก
- ปริญญาตรี: คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาจุลชีววิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
-ปริญญาโท : Environmental Pollution Control, University of Southampton, United Kingdom

สอนออนไลน์ บางรัก สยาม สีลม

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว