ชื่อ แปงแปง
การศึกษา
- เรียนอนุบาล-มัธยมที่ รร.สารสาสน์วิเทศศึกษา แผนกสองภาษา
- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ชั้นระดับการศึกษาที่รับสอน
- ระดับประถมศึกษา
- ระดับมัธยมต้น
- รับสอนสอบเข้า ม.1
วิชาที่รับสอน
- ภาษาไทย
- ภาษาอังกฤษ
- สังคมศึกษา
- วิทยาศาสตร์

ราคาค่าเรียน

สอนคณิตศาสตร์ตามเนื้อหา150 บาท ต่อชั่วโมง

สอนตามบทเรียนที่น้องๆเรียน เพื่อทำความเข้าใจให้มากขึ้น รวมถึงเพื่อใช้สอบ

ไวทยากรณ์200 บาท ต่อชั่วโมง

รับสอนไวทยากรณ์ภาษาอังกฤษ

ภาษาอังกฤษสำหรับสอบ200 บาท ต่อชั่วโมง

สอนเนื้อหาภาษาอังกฤษตามที่นักเรียนจะสอบทั้งในระดับประถมจนถึงมัธยม รวมไปถึงสอนเนื้อหาที่จะใช้สอบเข้า ม.1 และม4

ราษฎร์บูรณะ

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว