รับสอนภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียน ทุกระดับชั้น ตัวต่อตัวหรือเป็นกลุ่ม ใช้สื่อ media and technology ในการสอนให้เข้าใจง่าย ใช้ในชีวิตประจำวันได้ ตัังแต่เด็กเล็กถึงผู้ใหญ่ สถานที่สอน รร. สอนภาษา ถนนกิ่งแก้ว
นักเรียนสามารถเลือกครูผู้สอนได้ทั้งไทยและต่างชาติ การสอนเป็นระบบสากล ใช้ภาษาอังกฤษในการสอนเท่านั้น สอนเป็นกันเอง สนุกสนาน games, boardgames and sing along สื่อต่างๆจะช่วยสร้างความมั่นใจ และ motivation ให้แก่ผู้เรียน
การสอนแต่ละครั้งจะปรับให้ตรงกับผู้เรียนรายบุคคล ตอบโจทย์ความต้องการของนักเรียนแต่ละคน และทำให้สามารถควบคุมเนื้อหาสาระในบทเรียนและการศึกษาในภายภาคหน้าได้ การเรียนรู้ดังกล่าวเป็นพื้นฐานสำหรับการเรียนรู้ในอนาคตทั้งหมดสอนโดยใช้หลัก Learn by doing

วุฒิการศึกษา
1. High School - Traill International School, Thailand
2. Diploma in Mass Communication - Perth Institute of Business and Technology, Australia
3. Bachelor Degree in Mass Communication, Edith Cowan University, Australia
4. Master Degree in Teaching English as a Foreign Language- Chulalongkorn University, Thailand

ประสบการณ์
1. มีประสบการณ์การสอนไม่ต่ำกว่า 10 ปี
2. เคยทำงานทีมบริหารอยู่ที่รร. นานาชาติ ในระบบ CIE และ WASC
3. สอนนักเรียนต่างชาติ นักเรียนรร.รัฐบาล นักเรียนรร.นานาชาติ และคนทำงาน
4. สอนที่รร. สอนพิเศษ และรร. นานาชาติ

คลองเตย บางนา บางบ่อ บางพลี บางเสาธง ประเวศ พระประแดง พระโขนง ลาดกระบัง สมุทรปราการ สวนหลวง สะพานสูง

อาจารย์เก่งมากค่ะ ดูแลนักเรียนใส่ใจและมีพยายามหาจุดอ่อนของนักเรียนและเน้นให้นักเรียนเรียนรู้สอนเสริม หาบทเรียนที่เรียนแล้วสนุก ควบคู่กับมีวิชาการให้ และสามารถสอบถามได้ตลอดเวลาเมื่อนักเรียนไม่เข้าใจค่ะ

Aeed · 2017 มิ.ย. 4
เหมียว · 2017 เม.ย. 27

สอนดีครับ

ป่าน · 2017 มี.ค. 7
Natcha

หากคุณมีคำถามคุณสามารถถามฉันได้

Terms of service · Privacy policy
© 2014-2020 DoneMaster