บริการสอนภาษาอังกฤษ ตั้งแต่เพื่อปูพื้นฐานการใช้ประโยคและความเข้าใจได้ถูกต้อง. ไม่จำกัดอายุเพราะวาา การเรียนภาษาอังกฤษนั้น จะเริ่มจากอายุเท่าไรก็ได้.

จบปริญญาตรี-ปริญญาโท ที่ประเทศอังกฤษ

ในเรื่องของการบริการ นั้น มีความประสงค์ที่จะปรับพื้นฐานไวยกรณ์ ให้เเข๋งแรงและฝึกการสื่อสานในชีวิตประจำวันด้วยการคิดเป็นภาษาอังกฤษแล้วจึงพูดออกมาตามความเข้าใจของเจ้าของภาษา.

ธนบุรี

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว