🧮ครูเกดสอนคณิตศาสตร์ TUTOR BUNNY@HOME (คณิตครูเกด ,ประสบการณ์บ.แท่นขุดน้ำมันตปท.Tranocean, BorDrilling, TutorMath, ครูกระต่ายภาษาไทย, Phonics อาจารย์สอนมหาวิทยาลัย )
📚-คณิตอนุบาล, ประถม,
🧮-คณิตห้องEp, คณิตภาษาอังกฤษ
🧮-คณิตม.ต้น, ม.ปลาย แคลคูลัส, สถิติ
📚-เด็กบกพร่องด้านคณิตศาสตร์
🧮สอนทุกวันเลือกเรียนเดี่ยว, เรียนกลุ่ม 🏘ใกล้โรงเรียนอนุบาลพรรณี.

เชียงราย

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

คุณครูใจเย็น ตั้งใจสอนคณิตศาสตร์น้องมาก อธิบายเป็นขั้นตอนตามพัฒนาการของน้องค่ะ

คุณตั๊ก · 23 ส.ค. 2022