ประสบการณ์สอนมากกว่า 5 ปี สอนตั้งแต่ระดับ ป.1 ถึง ม.6
ปรับพื้นฐานคณิตศาสตร์ เพื่อเพิ่มเกรด
และเตรียมตัวสอบเข้า ม.1 ม.4 และระดับมหาวิทยาลัย
รับสอนแบบตัวต่อตัวหรือแบบกลุ่ม 4-6 คน หรือสอนแบบ Online
เลือกเนื้อหาที่อยากจะเรียนได้ ไม่ได้เรื่องไหนเรียนเรื่องนั้น
วิเคราะห์ผู้เรียนก่อนจะสอน เพื่อการสอนที่ถูกจุด
พัฒนาเรื่องที่อ่อน ต่อยอดเรื่องที่ได้

ร้อยเอ็ด

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว