ชื่อ : ครูพี่ปอ
ระดับการศึกษามัธยมปลาย : โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
ปัจจุบัน : คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
ผลงานที่ผ่านมา
- ติวน้องสอบเข้า ม.1 โรงเรียนบดินทรเดชา
- ติวน้องสอบเข้า ม.1 โรงเรียนศึกษานารี
- ติวน้องสอบเข้า ม.1 โรงเรียนโพธิสารพิทยากร
- ติวน้องสอบเข้า ม.1 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
ฯลฯ

จตุจักร

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว