เรียนอยู่ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
ภาคอินเตอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
(BBA Chulalongkorn)

จบการศึกษา- โยธินบูรณะ ภาคภาษาอังกฤษ (English Program)

สอนวิชาเลข/อังกฤษ

ประวัติการสอน
SAT MATH น้องมปลาย5คน 700+
ภาษาอังกฤษทั่วไป ประถม-มปลาย
Gat/TUget/CUtep

สอนออนไลน์ จตุจักร ดอนเมือง ปทุมวัน ปากเกร็ด พญาไท รังสิต ลาดพร้าว หลักสี่

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว