ประวัติส่วนตัว
นายศรราม สุขสำราญ ชื่อเล่น ตุง อายุ 26 ปี
จบปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ประสบการณ์ทำงาน
1. เคยทำงานเป็นครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีวิชาชีพท่าบ่อ อายุงาน 2 ปี 6 เดือน
2. ปัจจุบันทำงานเป็นเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อก้าวสู่อาชีพ (EchoVE)
***หมายเหตุ : สามารถใช้แอพพลิเคชั่นในการช่วยสอนได้ ทำให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างเข้าใจและรวดเร็วยิ่งขึ้น

อุดรธานี

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว