ครูเจน : ชื่อจริง ชลดา วิทยโกมล จบการศึกษาปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยมหิดล และจบปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยมหิดลและ ABAC มีประสบการณ์ทางด้านการอบรม การสอน และการติวนักเรียนเพื่อเข้าสอบเรียนในโรงเรียนและสถาบันต่างๆ ทำงานมาร่วม 20 กว่าปี มีผลงานการเขียนหนังสือภาษาต่างประเทศ วิชาการ และนวนิยาย ปัจจุบันเป็นติวเตอร์วิทยาศาสตร์และภาษาอังกฤษ รวมทั้งเป็นนักเขียนอิสระด้วย วิชาที่เปิดสอนและติวขณะนี้ได้แก่ ติววิทย์และอังกฤษเข้า ม.1 ร.ร.มีชื่อเสียงต่างๆ ติวอังกฤษเข้า ม.1 ร.ร.เตรียมอุดม/มหิดลวิทยานุสรณ์ และ ร.ร.ชื่อดังอื่นๆ เปิดสอนภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว