ชื่อ แอร์
ประวัติการศึกษา
1) ปริญญาโท มหาวิทยาลัย Southern Cross University, มหาวิทยาลัยนเรศวร สาขาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว (M.A.)
2) ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เอกบัญชี (B.Acc., 2nd class honours)

การเรียนการสอนภาษาอังกฤษ - ฟัง พูด อ่าน เขียน
- เน้นย้ำเนื้อหาตามส่วนที่ผู้เรียนต้องการ, สามารถสอนตั้งแต่เริ่มแรกถ้าผู้เรียนต้องการ
- จะสอนจนกว่าจะเข้าใจจริงๆ โดยมีข้อทดสอบความรู้ทุกคาบ
- ผู้สอนใจเย็นมาก และยินดีที่จะตอบทุกคำถามของผู้เรียน
- ให้คำแนะนำและปรึกษาเรื่องการสอบ TOEIC, IELTS สอบเข้ามหาวิทยาลัย
- ทดลองเรียนครั้งแรกฟรี แล้วผู้เรียนค่อยตัดสินใจ

ติดต่อฉันเพื่อทราบรายละเอียดเพิ่มเติม

ยังไม่มีรีวิว

© 2014-2018 DoneMaster Pte. Ltd.
28C Stanley Street, Singapore 068737