อมรศรี บุญรักษ์
ปริญญาโท สาขาการจัดการธุรกิจญี่ปุ่น(MBJ)
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ปริญญาตรีบัญชี
ปริญญาตรีการจัดการ

สถานสอนภาษา A.U.A.
BBC Learn English - Follow me
Top Thai Language
Japan Foundation
สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยีไทยญี่ปุ่น (ส.ส.ท.)
สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น

เข้าอบรมการแปลภาษาญี่ปุ่น/ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ/
ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการทำงาน/การออกเสียงภ.ญี่ปุุ่น
ที่ศูนย์วํฒนธรรมญี่ปุ่น Japan Foundation

ปัจจุบันสอนภาษา และ ทำออนไลน์ด้านการศึกษา

วิชาที่สอน
1. สอนภาษาอังกฤษ
2. สอนภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น N5 และ N4
3. สอนภาษาไทยแก่ชาวต่างชาติ
4. สอนวิชาบัญชี
5. สอนการจัดการธุรกิจแก่ SME.

วัตถุุประสงค์
เพื่อเพิ่มเกรดในสถานศึกษา สื่อสารกับชาวต่างชาติ เพื่อการทำงาน
🌈 ใช้สื่อวีดิโอการสอนประกอบการเรียน
🌈 ใช้ Mind Map,Flash cards และสื่อการสอนอื่นๆ เพื่อให้สนุกและเข้าใจง่าย
🌈 ฟรีเอกสารการสอน สามารถดาวน์โหลดแบบฝึกหัด
🌈 มีแบบทดสอบ/เกมส์ประกอบการเรียน เรียนสนุก
🌈 สรุปบทเรียนเพื่อทบทวนได้ฟรีที่Google Classroom
🌈 เสริมวัฒนธรรมชีวิตประจำวัน
🌈 สอนทางออฟไลน์ ที่บ้านของผู้เรียน ห้างสรรพสินค้า ฟาสต์ฟู๊ด หรือแนวรถไฟฟ้า
🌈 สอนทางออนไลน์ผ่าน Zoom

💥หลักสูตรภาษาอังกฤษพื้นฐาน
💥หลักสูตรภาษาไทย
💥หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นชั้นต้น/ติวสอบ N5

สอนฟัง พูด อ่าน เขียน พิมพ์
เรียนออนไลน์ช 200.-บาท/ช.ม
เรียนอกสถานที่กลุ่มขึ้นอยู่กับจำนวนผู้เรียน เดี่ยว 300-350 บาท/ช.ม.
ราคาค่าเรียนคิดตามจำนวนผู้เรียน (รายละเอียดประกอบเพิ่มเติม)
ไม่รวมค่าเดินทางไปสอนของอาจารย์ (ฟรีระยะทางไม่เกิน 15 กม.แรก)

💥หลักสูตรภาษาองค์กร ขอรับรายละเอียดเพิ่มเติม
💥รับรองผล ถ้าไม่เข้าใจบทเรียนสามารถเรียนทบทวนหรือสอบถามได้ตลอด

🚩 รูปแบบหลักสูตร ยึดความต้องการผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนได้รับประโยชน์สูงสุด 🚩

พื้นที่ Offline : กรุงเทพ อุดมสุข บางนา แบร์ริ่ง
สำโรง บางพลี บางเสาธง บางบ่อ แพรกษา ศรีนครินทร์ สมุทรปราการ

สอนออนไลน์ บางนา บางบ่อ บางพลี บางเสาธง ศรีนครินทร์ สมุทรปราการ สวนหลวง สำโรง แบร์ริ่ง แพรกษา

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว